Behandeling

MRSA positief en dan?

Als iemand besmet is met een MRSA-bacterie, nemen we een aantal voorzorgsmaatregelen tijdens de opname in het ziekenhuis of bij een operatie.

De behandelmogelijkheden bij MRSA zijn beperkt. Daarom doen wij er alles aan om te voorkomen dat de MRSA zich in het ziekenhuis verspreidt. We nemen maatregelen om de MRSA snel op te sporen en verspreiding te voorkomen.

Als u drager bent van een MRSA-bacterie registreert het ziekenhuis dit in uw medisch dossier. Bij iedere opname of bij bepaalde onderzoeken in  het ziekenhuis, kunnen er dan tijdig voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Lees meer

Twee soorten MRSA

Er zijn 2 soorten MRSA-bacteriën: de ‘ziekenhuis-MRSA’ en de ‘veegerelateerde MRSA’ (LA-MRSA). De kans dat iemand de ziekenhuis-MRSA bij zich draagt is het grootst bij mensen die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest. De kans dat iemand de veegerelateerde MRSA bij zich draagt is het grootst bij mensen die in nauw contact staan met dieren, zoals bijvoorbeeld veehouders en veeartsen.

Als bij u de MRSA-bacterie is aangetroffen, nemen we tijdens uw opname isolatiemaatregelen. Bij LA-MRSA zijn de maatregelen minder streng, dan bij de ziekenhuis MRSA.

Maatregelen tijdens de opname bij MRSA

Wat betekent het voor u als u MRSA heeft?

Betrokken afdelingen

Code ALG-023
Laatste revisie: 12 oktober 2022 - 11:34
Maatregelen tijdens de opname bij MRSA

MRSA positief en dan?

Isolatiemaatregelen bij MRSA

Isolatiemaatregelen tijdens de opname bij ziekenhuis-MRSA

U wordt verpleegd in strikte isolatie:

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • De deur(en) moet(en) dicht blijven.
 • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een schort, handschoenen een masker en een muts.
 • Als u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat, dan worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de MRSA-bacterie tegen te gaan.

 Deze maatregelen blijven bestaan totdat we zeker weten dat u de bacterie niet meer bij u draagt.

Isolatiemaatregelen tijdens de opname bij veegerelateerde MRSA

 • U wordt verpleegd op een eenpersoonskamer.
 • De deur mag open blijven.
 • De ziekenhuismedewerkers die u verzorgen dragen een schort en handschoenen.
 • Als u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat, dan worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de MRSA-bacterie tegen te gaan.

Deze maatregelen blijven bestaan totdat we zeker weten dat u de bacterie niet meer bij u draagt.

Hoe lang gelden de voorzorgsmaatregelen?

De voorzorgsmaatregelen tijdens de opname blijven gelden tot het moment dat we er zeker van zijn dat u de bacterie niet meer bij u draagt. Soms gelden er ook maatregelen als u een polikliniek bezoekt.

Na 3 complete series MRSA kweken (genomen met steeds 1 week ertussen), waarvan de uitslag negatief is (dus geen MRSA meer), zijn isolatiemaatregelen bij opname of behandeling in een ziekenhuis niet meer nodig. Als u binnen het jaar weer opgenomen moet worden, wordt u wel opnieuw gecontroleerd op MRSA. U blijft in het JBZ als MRSA-drager of ex MRSA-drager gemarkeerd, totdat definitief bekend is dat u MRSA negatief bent.

Gaat u naar een ander ziekenhuis? Vertel daar dat u MRSA-drager bent, of bent geweest.

Maatregelen thuis

Voor mensen die bij u thuis wonen of bij u op bezoek komen zijn geen maatregelen nodig, tenzij deze personen zelf onder behandeling in een ziekenhuis zijn of als zij zelf werken binnen de gezondheidszorg. In dat geval is het raadzaam dat deze personen bij een volgend bezoek aan polikliniek of ziekenhuis melden dat zij contact hebben gehad met een MRSA-positieve patiënt.

Als u behandeld wordt door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een wijkverpleegkundige, verzoeken wij u tijdig te melden dat u besmet bent met de MRSA-bacterie. Er zullen dan zo nodig voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Is behandeling van MRSA mogelijk?

U kunt de MRSA-bacterie spontaan of eventueel via een behandeling kwijt raken. Een behandeling voor MRSA is meestal pas mogelijk wanneer u:

 • geen antibiotica (meer) gebruikt;
 • geen wonden (meer) heeft;
 • geen huidafwijkingen, zoals eczeem, psoriasis (meer) heeft;
 • geen drains, katheter, of intravasale lijnen (meer) heeft.

Als u MRSA-positief bent, omdat u werkzaam bent in de veehouderij, is behandeling meestal niet zinvol. Door uw beroep komt u steeds opnieuw in contact met de MRSA-bacterie.

Wat houdt de behandeling voor MRSA in?

De behandeling tegen MRSA hangt af van de plaats waar de bacterie is gevonden. Een behandeling kan bestaan uit het gebruik van een neuszalf en het wassen met een desinfecterende zeep. Soms krijgt u ook antibiotica. De arts-microbioloog spreekt de behandeling af met uw behandelend arts of huisarts.

Heeft u nog vragen?

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige die u verzorgt, of aan de behandelend arts. Ook kunt u contact opnemen met de dienst Hygiëne en Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.