Behandeling

Opname in strikte isolatie B

Bepaalde bacteriën of virussen kunnen via handcontact, besmette voorwerpen, druppels of de lucht overgaan naar andere patiënten, bezoekers en medewerkers. Als u (mogelijk) zo'n virus of bacterie bij u draagt, wordt u verpleegd in ‘strikte isolatie’.

We nemen dan speciale voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat een virus of bacterie zich verspreid in het ziekenhuis. U wordt dan op een eenpersoonskamer* verpleegd. De speciale voorzorgsmaatregelen staan ook vermeld op de rode kaart die buiten op de deur is aangebracht.

Deurkaart strikte isolatie B
Deurkaart strikte isolatie B - 2

Voorzorgsmaatregelen bij strikte isolatie B

Betrokken afdelingen

Code ALG-070b
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:46
Voorzorgsmaatregelen bij strikte isolatie B

Opname in strikte isolatie B

 • U verblijft op een eenpersoonskamer met sluis.
 • Aan de deur van uw kamer hangt een rode kaart met de te nemen maatregelen.
 • U wast uw handen na elk toiletbezoek met water en zeep.
 • Als u de kamer moet verlaten desinfecteert u de handen met handalcohol. U draagt schone kleding en een IIR medisch mondneusmasker.
 • De medewerkers die u verzorgen dragen schort, handschoenen, een IIR medisch mondneusmasker en een muts.
 • De medewerkers desinfecteren hun handen met handalcohol bij het betreden en verlaten van de kamer en tussendoor bij verpleegkundige en medische handelingen.
 • De deuren van uw kamer moeten gesloten blijven.
 • Als u voor onderzoek of behandeling naar een andere afdeling gaat, worden dezelfde maatregelen genomen.
 • U kunt gewoon bezoek ontvangen.
 • U volgt de maatregelen op de rode kaart.
 • Sluit bij binnenkomst en vertrek direct de deuren van de kamer en de sluis.
 • U draagt voor uw eigen bescherming een IIR medisch mondneusmasker.  
 • Kinderen tot 12 jaar worden toegelaten onder begeleiding van een volwassene.
 • Na het bezoek desinfecteert u de handen met handalcohol, nadat u het IIR medisch mondneusmasker heeft afgedaan (als dat van toepassing is).

Als u nog vragen heeft over het verplegen in strikte isolatie, dan kunt u deze stellen aan de behandelend arts of aan de verpleegkundige die voor u zorgt. Met overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, telefoonnummer (073) 553 29 54.