Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Behandeling

Mepolizumab bij ernstige astma

Voor de behandeling van ernstig astma kan de longarts het middel mepolizumab voorschrijven.

Mepolizumab is een geneesmiddel voor mensen met ernstig eosinofiel astma. Eosinofielen zijn ontstekingscellen die een belangrijke rol spelen in het immuunsysteem en kunnen bijdragen aan het veroorzaken van luchtweginfecties. Hierdoor kan de kans op een ernstige astma-aanval toenemen.

Mepolizumab is een aanvullende behandeling naast uw huidige astmamedicatie. U krijgt het middel in het ziekenhuis toegediend in de vorm van injecties.

Na een aantal maanden kunt u het middel thuis zelf toedienen, of een familielid/bekende die hiervoor training heeft gehad van de longverpleegkundige, kan dit doen. De injectie wordt iedere 4 weken toegediend.

Meestal merkt u binnen 3 of 4 maanden dat de aanvallen van astma minder worden.

Bestellen van mepolizumap

Hoe bestelt u mepolizumab?

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Code LON-402
Laatste revisie: 10 augustus 2021 - 09:52
Bestellen van mepolizumap

Mepolizumab bij ernstige astma

Als u de behandeling thuis gaat voortzetten, levert de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis u de injecties.

U bestelt de injecties door een e-mail te sturen naar de apotheek. Het mailadres is: info@jeroenboschapotheek.nl. Dit doet u minstens 3 werkdagen voor u de injecties nodig heeft. U mag voor maximaal 3 maanden ineens bestellen.

In het e-mailbericht zet u de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw geboortedatum
 • de naam van het geneesmiddel
 • hoe vaak u het gebruikt en hoeveel injecties per keer
 • de hoeveelheid die u zou willen ophalen

Herhaalrecept

Het recept is voor 6 maanden. Hierna moet u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde voor een herhaalrecept. Dit mag telefonisch of via een e-consult in uw MijnJBZ.

U ontvangt een sms of e-mailbericht van de apotheek als het middel voor u besteld wordt. Zodra de bestelling voor u klaar staat, ontvangt u opnieuw een bericht. Hierin staat een afhaalcode vermeld. U haalt het middel op bij de apotheek, bij de ingang van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Als u de afhaalcode invoert op het scherm van het nummerapparaat, dan wordt u tijdens kantoortijden met voorrang geholpen.

U kunt ook gebruik maken van een gekoelde kluis in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (medicijn afhaalservice). U kunt dan zelf, zonder wachttijd, de bestelling ophalen. 

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan haalt u dan de bestelling na de afspraak op. Het kan namelijk zijn dat de zorgverlener tijdens de afspraak iets verandert aan uw medicijngebruik. De apotheek neemt geen medicijnen terug die al aan u verstrekt zijn.

Geef het door aan de apotheek als:

 • het gebruik van uw medicijnen verandert;
 • u stopt met het middel;
 • u de bestelling niet of veel later ophaalt.

Neem direct contact op:

 • als u (mogelijk) zwanger bent, ook bij kinderwens;
 • als u een allergische reactie heeft zoals galbulten, jeuk, zwelling, piepende ademhaling, onwelwording na het injecteren;
 • als u koorts heeft (temperatuur boven de 38.5 °C).

Twijfelt u of u voelt zich onzeker over bepaalde klachten die u heeft? Neem dan ook contact op. Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren kunt u een belafspraak maken met de longverpleegkundige via telefoonnummer (073) 553 24 63.