Headerafbeelding
Medicinale cannabisolie
Behandeling

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis geneest tot nu toe niet, maar kan wel de klachten van sommige aandoeningen verminderen.

Uw arts of verpleegkundig specialist heeft u cannabisolie voorgeschreven. Medicinale cannabis (wietolie) kan helpen om de dosering en/of bijwerkingen van andere medicijnen te verlagen of te verminderen.

Medicinale cannabis

Alle belangrijke informatie op een rij

Meer informatie

Code ALG-108
Laatste revisie: 29 oktober 2019 - 13:57
Medicinale cannabis

Medicinale cannabis

Medicinale cannabis

In Nederland worden de cannabisplanten onder streng gecontroleerde omstandigheden gekweekt. Hierdoor voldoen zij aan farmacologische kwaliteitsnormen en wordt het Medicinale Cannabis genoemd. Er zijn verschillende soorten cannabisplanten waarbij de verhouding van de actieve stoffen, de CBD en THC, varieert.

Medicinale Cannabis Olie wordt gemaakt van de gedroogde bloemen van deze
gekweekte cannabisplanten (flos). Het voordeel van de olie ten opzichte van de flos,
is dat de olie eenvoudiger te doseren is en vriendelijker is in het gebruik.
Er zijn meerdere vormen van cannabisolie. Als de olie alleen CBD bevat is deze vrij
te verkrijgen, dus zonder recept. Als de olie THC bevat valt dit medicijn onder de
opium wetgeving en is dan alleen op recept te verkrijgen.

Medicinale cannabisolie

Cannabisolie wordt gemaakt vanuit de cannabisplant. Cannabis bestaat uit de
gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant van Cannabis Sativa L (hennepplant).
Er wordt een onderverdeling gemaakt in Cannabis Sativa en Cannabis Indica
soorten. Andere namen voor cannabis zijn marhuana of wiet. THC is meestal het
hoofdbestanddeel, maar ook de andere inhoudsstoffen, zoals CBD, kunnen een
bijdrage leveren aan de werkzaamheid.

De cannabisflos, om bijvoorbeeld thee van te zetten, is ook leverbaar maar de olie
is makkelijker te doseren en vriendelijker in gebruik.

Bij welke apotheek is medicinale cannabisolie verkrijgbaar

In tegenstelling tot de cannabisflos, die in principe bij elke apotheek in Nederland te verkrijgen is, zijn er maar twee apotheken waar u uw recept voor medicinale cannabisolie kunt inleveren. Dit zijn de Transvaal Apotheek in Den Haag en Apotheek Clinical Cannabis Care in Breukelen. Deze apotheken gebruiken verschillende benamingen voor dezelfde olie, beide benamingen worden in deze informatie gebruikt.

Is de werking van cannabis aangetoond?

U kunt het gebruik van cannabisolie overwegen als de standaardbehandeling geen of
onvoldoende effect heeft op uw klachten of ziekteverschijnselen of als u de behandeling slecht kunt verdragen. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor het genezend en/of remmend effect van cannabisolie bij kanker bij de mens. Het gebruik van cannabisolie bij kanker is alleen bedoeld voor pijnbestrijding of het tegengaan van misselijkheid en/ of braken bij chemotherapie.

Bij welke aandoeningen heeft cannabis effect?

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkt bij:

 • Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade.
 • Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids.
 • Misselijkheid en braken als gevolg van medicijnen of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv infectie en aids.
 • Chronische pijn. Waarbij de oorzaak vooral in het zenuwstelsel zit, bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos.
 • Syndroom van Gilles de la Tourette.
 • Therapieresistent glaucoom.

Bij de apotheek kunt u vier verschillende soorten cannabisolie krijgen. Het is mogelijk
om de verschillende soorten en toedieningsvormen te combineren. Welke olie het
meest geschikt is, hangt af van de klachten. Uw arts bepaalt samen met uw apotheker
welke olie voor u de beste keuze is.

THC 2,0% Sativa olie (Bedrocan©)

De Bedrocan© is een cannabis met voornamelijk THC en heeft de voorkeur bij bepaalde aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent
glaucoom en bij klachten zoals gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

THC 2,0% Indica olie (Bedica©)

De Bedica© heeft naast de bekende effecten van cannabis (zoals vermindering van
pijn) een extra sterke ontspannende werking op lichaam en geest. Als u te maken
heeft met onrust of spasmen kan dit een geschikte keuze zijn. Cannabis met voornamelijk THC heeft de voorkeur bij bepaalde aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten zoals gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

CBD 2,0%/THC 1,3% of CBD 5%/THC10% Sativa olie (Bediol©)

Er zijn aanwijzingen dat cannabis met een hoog gehalte CBD en THC (zoals Bediol©)
goed werkt tegen pijn en spasmen, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose
(MS). Door de ontstekingsremmende eigenschappen van CBD geeft deze olie mogelijk
ook betere effecten dan de andere oliën bij aandoeningen waarbij ontstekingsreacties
voorkomen. Bij chronische zenuwpijnen start men vaak eerst met Bediol© en bij
onvoldoende pijnverlichting stapt men over naar een olie met een hoger THC-gehalte.

CBD 10% uit gezuiverde CBD olie (Bedrolite©)

De Bedrolite© wordt gebruikt bij de behandeling van epilepsie. Deze cannabisolie
bevat minder dan 0,1% THC. De ongewenste effecten van THC (‘high’ worden) zijn
hierdoor niet aanwezig. Deze olie is daarom ook geschikt voor het gebruik bij kinderen.

Voor een snelle opname in de bloedbaan, druppelt u de cannabisolie onder uw tong. U
kunt de smaak van de olie wegnemen door olijven of een stukje banaan te eten na het
druppelen. De bittere smaak kan per flesje verschillen.

Bedrocan©, Bedica© en Bediol©

U start met één druppel, twee tot drie keer per dag onder de tong. Afhankelijk van het effect verhoogt u het aantal druppels. Meestal wordt drie tot vier druppels per dag
goed ervaren. Per persoon kan het gebruik anders zijn.

Voorbeeld opbouwschema:

 • Dag 1 en 2: 2 tot 3 x daags 1 druppel.
 • Dag 3 en 4: 2 tot 3 x daags 2 druppels.
 • Dag 5 en 6: 2 tot 3 x daags 3 druppels.
 • Dag 7 en 8: 2 tot 3 x daags 4 druppels.
 • Dag 9 en verder: in overleg met uw arts.

Bedrolite© 10 ml bij epilepsie (10% = 100 mg/ml)

U start met 0,2 mg/kg/dag verdeeld over twee doses. Afhankelijk van het effect verhoogt u de dosis naar maximaal 25 mg/kg/dag verdeeld over twee doses. U druppelt de olie onder uw tong.

Voorbeeld opbouwschema volwassenen:

 • Dag 1 tot 3: 0,1 ml per dag verdeeld over 2 doses.
 • Dag 4 tot 6: 0,2 ml per dag verdeeld over 2 doses.
 • Dag 7 tot 10: 0,3 ml per dag verdeeld over 2 doses.
 • Dag 11 tot 13: 0,4 ml per dag verdeeld over 2 doses.
 • Dag 14 tot 17: 0,5 ml per dag verdeeld over 2 doses.
 • Dag 18 en verder: eventueel verder ophogen met 0,1 ml.

Wat moet u doen als u een dosis bent vergeten?

Het is niet erg als u een dosis mist. Maar als u het medicijn al enkele weken gebruikt
in een hoge dosering, kunt u misschien ontwenningsverschijnselen krijgen.

 • Gebruikt u dit medicijn één keer per dag, dan neemt u de vergeten dosis alsnog. Wacht daarna acht uur voordat u de volgende dosis gebruikt.
 • Gebruikt u dit medicijn twee keer per dag? Neem dan de vergeten dosis alsnog en wacht daarna vier uur voor u de volgende dosis neemt.

Wat is de maximale dosering?

De dosering is op geleide van effect. Dit houdt in dat u de dosering net zo lang kunt opbouwen, totdat u het gewenste effect heeft bereikt. Als u een dosering van 3x daags 10 druppels heeft bereikt en u merkt geen of minimaal effect, neem dan contact op
met uw arts.

Hoe lang werkt cannabisolie?

 • Het effect treedt snel op, binnen 30 min. Na 2 tot 3 uur is het effect maximaal.
 • Dit houdt 4 tot 8 uur aan. Dit kan wel per persoon verschillen.
 • Na 4 tot 5 dagen zijn alle stoffen weer uit uw lichaam.

Hoe lang kunt u medicinale cannabis blijven gebruiken?

Gebruik de medicinale cannabis zo lang u klachten heeft. Als uw klachten na 1 tot
2 weken gebruik niet verbeteren, overleg dan met uw arts of apotheker. Het kan
zijn dat de dosering moet worden verhoogd of dat u een andere soort moet gaan
gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat heeft bij het gebruik van cannabis.

U mag geen medicinale cannabis gebruiken als u:

 • een aangeboren lang QT-intervalsyndroom heeft;
 • aanleg heeft voor psychotische stoornissen;
 • het Brugada-syndroom heeft, omdat het kan leiden tot een afwijkend hartfilmpje (ECG).

Patiënten met andere psychische problemen, bij hartritmestoornissen, bij angina
pectoris en bij ischemische hartziekte mogen medicinale cannabis gebruiken. Daarbij
het wel belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan.

Zwangerschap

Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.
Werkzame bestanddelen van cannabis kunnen via het bloed het ongeboren kind
bereiken. Sommige kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap cannabis
heeft gebruikt, hebben een groeiachterstand, problemen met slapen, zijn hyperactief of hebben concentratieproblemen.

Borstvoeding

Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Werkzame bestanddelen van cannabis zoals dronabinol (THC) komen in de moedermelk terecht
en kunnen dan bijwerkingen bij uw baby geven.

Eten en drinken

U mag alles eten. Vermijd het drinken van grapefruitsap. Het drinken van grapefruitsap kan de werking van cannabisolie verminderen.

Alcohol

Alcohol en cannabis versterken en verlengen erg elkaars werking. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Rijdt geen auto als u alcohol heeft gedronken terwijl u cannabis gebruikt.

Autorijden

Wij adviseren u dringend om bij dagelijks medicinaal gebruik geen auto te rijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u medicinale cannabis gebruikt.

Pinda allergie

Medicinale cannabis olie bevat geraffineerde arachideolie. Arachideolie is een plantaardige olie die uit pinda’s wordt gewonnen. Geraffineerde arachideolie is gezuiverd van pinda-eiwitten en kunt u gebruiken als u een pinda-allergie hebt.

Op reis

Medicinale cannabisolie valt onder de Opiumwet. In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Als u medicinale cannabis mee wilt nemen naar een van de Schengenlanden, heeft u hiervoor een Schengenverklaring
nodig van het CIBG van het Ministerie van VWS. Als u medicinale cannabis naar een
ander land dan een Schengenland wilt meenemen, moet u daar eerst toestemming
voor vragen bij de ambassade of het consulaat van het desbetreffende land. Dit moet
u op tijd regelen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het CAK.

Combinatie met andere medicijnen

Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden zijn medicijnen
die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking
een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid
versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen
gebruikt.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners zoals acenocoumarol of fenprocoumon en bent u onder
controle van de trombosedienst, dan mag u medicinale cannabisolie wel gebruiken.

Fenytoïne® en carbamazepine (Tegretol®)

Medicinale cannabisolie heeft mogelijk een wisselwerking met Fenytoïne® en carbamazepine (Tegretol®). Dat wil zeggen dat deze medicijnen op elkaar kunnen reageren. Gebruikt u een van deze medicijnen dan mag u cannabisolie alleen gebruiken als u goed gecontroleerd wordt door een neuroloog.

De apotheker van Cannabiszorg controleert of de medicinale cannabisolie samen met de rest van uw medicijnen gebruikt mag worden.

Meestal wordt de cannabisolie goed verdragen. Bijwerkingen treden vooral op bij gebruik van hogere doseringen of bij gelijktijdig gebruik met een middel dat de bijwerkingen versterkt. Meestal verdwijnen de bijwerkingen weer, als uw lichaam meer gewent raakt aan de cannabisolie. Krijgt u last van bijwerkingen die blijven aanhouden of waar u zich zorgen over maakt? Dan mag u altijd contact opnemen met de polikliniek van de specialist waar u onder behandeling bent.

Bijwerkingen bij gebruik van Bedrocan olie, Bedica olie of Bediol olie

Regelmatig

High’-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam overgaat in
een tevreden gevoel van kalmte en rust. Loomheid, honger, intensere beleving van
kleuren en muziek, en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen voorkomen.

 • Slapeloosheid.
 • Hartkloppingen.
 • Lage bloeddruk, pas op met plotseling opstaan.
 • Droge mond en ogen.
 • Ontspanning.
 • Lachbuien.

Soms

 • Sombere stemming, vooral bij ouderen, en een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit gebeurt vooral als de dosering te hoog is of als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt.
 • Rusteloosheid en slapeloosheid. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.
 • Cannabis kan bestaande psychische klachten verergeren, zoals schizofrenie (psychose). U kunt dan hallucinaties (waandenkbeelden) krijgen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van uw psychische klachten voordat u cannabis gaat gebruiken.

Bijwerkingen Bedrolite

Over de bijwerkingen van CBD is nog niet zoveel bekend. Het heeft in ieder geval niet
tot gevolg dat men er ‘high’ van wordt. Ook zal het geen psychose uitlokken.

Heeft u te veel van de cannabisolie gebruikt?

Het duurt vier tot acht uur voordat de hierboven genoemde effecten zijn uitgewerkt.

Verslaving treedt meestal niet op als u de cannabisolie alleen als medicijn gebruikt. U gebruikt de cannabisolie vaak in een lagere dosering dan bij recreatief gebruik van cannabis. U moet wel voorzichtig zijn als u verslavingsgevoelig bent. Langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis kan wel leiden tot afhankelijkheid. Stoppen kan dan ontwenningsverschijnselen veroorzaken, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid. Voor zover bekend is het vooral THC dat voor verslavende effecten zorgt. Afhankelijkheid van CBD wordt niet verwacht.

U kunt maximaal drie flesjes per keer bestellen. Het kan zijn dat de cannabisolie per flesje verschilt in smaak en kleur. Momenteel wordt de medicinale cannabis alleen verstrekt in de vorm van olie en niet in zetpil, zalf of capsules.

Verschil tussen cannabisolie bestellen via internet of wietshop en de apotheek

De apotheek staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van de cannabisolie. Medicinale cannabisolie van de apotheek is legaal en bevat altijd dezelfde bestanddelen. De gebruiker weet dus precies wat hij krijgt. Dat geldt niet voor wietolie via internet, van coffeeshops of olie die zelf gemaakt wordt. Medicinale cannabisolie van de apotheek bevat geen bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schimmels of bacteriën. Wietolie wordt niet getest op de aanwezigheid van deze ziekteverwekkende stoffen.

De cannabisolie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of de cannabisolie voor u wordt vergoed. Gebruik hiervoor het ZI nummer. Het is belangrijk dit voor aanschaf na te vragen want cannabisolie is erg prijzig.