Behandeling

Medicijnen bij een acuut coronair syndroom

Om het hart te ontlasten of om (nieuwe) klachten te voorkomen, schrijft de arts bij een acuut coronair syndroom of hartinfarct vaak medicijnen voor.

In de meeste gevallen zijn ze voor langere tijd nodig of soms levenslang. De medicijnen kunnen ook nodig zijn als u geen klachten meer heeft. Hieronder volgen de meest voorgeschreven medicijnen.

Betrokken afdelingen

Code CAR-907
Laatste revisie: 27 juli 2022 - 09:15

Medicijnen bij een acuut coronair syndroom

Omdat de boosdoener van de problemen een bloedstolseltje is, krijgt u bloedverdunners. Die zorgen ervoor dat er niet opnieuw een bloedstolseltje ontstaat. Bloedverdunners verdunnen niet letterlijk uw bloed. Ze zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt. Er zijn verschillende soorten:

 • Plaatjesremmers, die zorgen ervoor dat de bloedplaatjes minder goed hun werk doen. De bloedplaatjes zorgen namelijk voor het klonteren van het bloed. Plaatjesremmers voorkomen dat er minder snel ongewenste stolling zoals trombose of embolie ontstaat. 
  • aspirine (acetylsalicylzuur, ook wel een kinderaspirientje genoemd)
  • clopidogrel (= Plavix) of ticagrelor (= Brilique)
 • Antistollingsmiddelen, die zorgen ervoor dat het bloed minder snel stolt, waardoor minder makkelijk bloedpropjes ontstaan.
  • fondaparinux
  • nadroparine (Fraxiparine)
  • acenocoumarol (Sintrommitis) of marcoumar

 

Er zijn ook medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat het hart minder zuurstof nodig heeft. Een voorbeeld zijn beta-blokkers, zoals metoprolol. Betablokkers zorgen ervoor dat de hartslag wat langzamer wordt en de bloeddruk lager. Ze maken het daarmee het hart gemakkelijker.

Medicijnen die de bloeddruk verlagen of bloedvaten verwijden, kunnen ook helpen. Veel gebruikt is nitroglycerine. Dit kan onder de tong worden gespoten voor een kortdurend effect. Voor een langer durend effect kan het ook als tablet of via een infuus worden gegeven.

Deze medicijnen zorgen ervoor dat de bloeddruk lager wordt. Daarnaast hebben ze een gunstig effect op de binnenwand van de slagaders. 

Calciumantagonisten remmen de werking van calcium waardoor de spiercellen in de bloedvaten minder goed kunnen samentrekken. Het hartritme vertraagt en de kracht van de hartslag vermindert. Zo verbruikt het hart minder zuurstof.

Sommige calciumantagonisten verwijden de bloedvaten.

Dit zijn medicijnen die het cholesterolgehalte in het bloed verlagen, bijvoorbeeld simvastatine of pravastatine. Patiënten met een acuut coronair syndroom krijgen vaak al meteen een cholesterolverlager. Dit gebeurt ook als het cholesterol nog niet is bepaald of niet echt te hoog is, omdat we weten dat dit de kans op problemen kan verminderen.

U leest de bijsluiter en schrikt…

Elk medicijn heeft een effect. Voordat een medicijn op de markt komt, is er jarenlang onderzoek gedaan. De werking is uitvoerig onderzocht.

Alle medicijnen kennen bijwerkingen. Vaak worden de bijwerkingen minder naarmate het lichaam beter ingesteld raakt op de medicijnen.

Bijwerkingen? Stop nooit zelf!

In de bijsluiter staan de mogelijke bijwerkingen vermeld. Heeft u het vermoeden dat u bijwerkingen heeft van uw medicijnen? Bespreek dit dan met uw arts.

Meestal geldt:

 • neem uw medicijnen in volgens de uitleg op het etiket;
 • houdt u zich aan de voorgeschreven dosering;
 • stop niet zelf met de medicijnen, maar overleg altijd eerst met uw arts.

Om bijwerkingen te verminderen of te verhelpen, kan uw arts besluiten om:

 • de dosering te verlagen;
 • een ander medicijn te gaan gebruiken met ongeveer dezelfde werking.

 

Als u vanuit het ziekenhuis Isordil of nitrospray heeft meegekregen, dan kunt u bij klachten dit tabletje of de spray proberen. Het is belangrijk om te gaan zitten of liggen als u het tabletje of spray neemt. Een bijkomend effect van dit middel kan een lage bloeddruk zijn waarbij u licht in het hoofd kan worden.

Wat doet u bij klachten?

 • Heeft u drukkende, herkenbare pijn op de borst, neem dan rust.
 • Zakken de klachten niet af binnen 5 minuten, dan neemt u een tabletje isordil of nitrospray en wacht 5 minuten.
 • Zakken de klachten na 5 minuten niet af, dan mag u een tweede tabletje of nitrospray nemen.
 • Zakken de klachten af, neem dan contact op met de huisarts. Ook in de avond of het weekend.
 • Heeft u, 20 minuten na het begin van de klachten en na 2 tabletjes of nitrospray, nog klachten? Bel dan 112.

Normaal is het zo dat u geen hernieuwde klachten zou moeten krijgen. Zeker niet in rust (dus zonder dat u zich lichamelijk inspant).