Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Behandeling

Mediane epidurale injectie

Bij een mediane epidurale injectie spuit de anesthesioloog medicijnen rondom het zenuwkanaal in de wervelkolom, om uw pijnklachten te verminderen.

De ruimte tussen de wervels en het harde hersenvlies wordt de ‘epidurale ruimte’ genoemd. In deze ruimte bevinden zich onder andere de zenuwen die uit uw ruggenmerg komen. De ingespoten medicijnen in deze ruimte werken pijnstillend en ontstekingsremmend.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Neem naar uw afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee. Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ANE-047
Laatste revisie: 17 januari 2024 - 10:57
Hoe verloopt de behandeling?

Mediane epidurale injectie

Hoe bereidt u zich voor?

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Let op!

  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine, Ascal, enzovoort? Dan mag u deze soms een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. De arts zal u hierover informeren. Als u Sintrom of Marcoumar gebruikt moet u contact opnemen met de Trombosedienst zodra de datum van de behandeling bekend is.
  • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen? Geef dit dan van tevoren door.
  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Vertel dit dan voor de behandeling aan de anesthesioloog. Dit is belangrijk omdat er tijdens de behandeling met röntgenstraling wordt gewerkt.
  • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Wij vragen u om gemakkelijke kleding aan te trekken. Het liefst een broek zonder riem. 

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bent u verhinderd? Geef dit dan tenminste 24 uur vóór de afspraak door aan de polikliniek Pijnbestrijding. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. Zo blijft de wachtlijst beperkt.

Waar meldt u zich?

U komt op het afgesproken tijdstip naar het pijnbehandelcentrum (gebouw A, verdieping 3). Als u aanbelt, laat een verpleegkundige u binnen. U neemt dan plaats in de wachtruimte. Daarna wordt u vanuit de wachtruimte naar de behandelruimte geleid.

Tijdens de behandeling

In de behandelkamer zijn naast de behandelend pijnarts ook nog een anesthesieverpleegkundige, een röntgenassistente en een secretaresse aanwezig. De verpleegkundige helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Daarna dient de arts, meestal onder röntgendoorlichting, de epidurale injectie toe.

U krijgt na de behandeling bij de verpleegkundige nog iets te drinken aangeboden. Als u zich goed genoeg voelt, mag u naar huis gaan. 

U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Daarom is het belangrijk dat u samen met een begeleider naar het ziekenhuis komt en vanaf de hoofdingang een rolstoel meeneemt naar het pijnbehandelcentrum, zoals eerder met u besproken is bij het maken van de afspraak.

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer 4 tot 6 uur. Daarna kan de pijn terugkomen. De ontstekingsremmende medicijnen hebben enkele weken tijd nodig om de geïrriteerde zenuw tot rust te brengen. 

U krijgt een controleafspraak om het resultaat van de behandeling te bespreken. De pijnarts kan de behandeling herhalen, maar niet onbeperkt. Soms levert de behandeling niet het gewenste resultaat op. De arts overlegt dan met u of er een andere behandeling mogelijk is.

Bijwerkingen

  • In de eerste twee weken na de behandeling kunnen uw pijnklachten toenemen. Ook kan er napijn optreden als gevolg van de behandeling. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen, zoals paracetamol
  • U kunt opvliegers krijgen. Bij vrouwen kan de menstruatie ook korte tijd ontregeld zijn
  • Bij diabetespatiënten kunnen de bloedsuikers voor korte tijd ontregeld zijn. 
  • De kans op complicaties, zoals infectie en allergische reactie, is erg klein. 
  • Als er tijdens het prikken een bloedvaatje wordt geraakt, kan er een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan soms pijn veroorzaken.
  • Soms kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied van de behandelde zenuwwortel. Heel zelden ontstaat krachtverlies van een arm of been. De gevoelsvermindering en het krachtverlies zijn tijdelijk en duren een dag tot enkele dagen. 

Resultaat

Het resultaat van de behandeling kan pas na 1 tot 6 weken worden beoordeeld. Het is mogelijk dat u al eerder een gunstig effect opmerkt. Hoe lang de pijnverlichting aanhoudt, hangt af van de onderliggende oorzaak en welke structuur behandeld is.

Tijdens een controleafspraak bespreekt de pijnspecialist het resultaat en mogelijke verdere behandeling met u. Als de klachten na verloop van tijd terugkeren, kan de behandeling worden herhaald.

Heeft u voor of na de behandeling nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Anesthesiologie en Pijnbestrijding (073 553 26 57).