Headerafbeelding
Verpleegkundige verwelkomt patiënt op de dagbehandeling
Behandeling

Lokale infiltratie

Bij een lokale infiltratie wordt er plaatselijk medicijnen ingespoten.

Als een geïrriteerde zenuw pijn veroorzaakt, kunt u een plaatselijke injectie krijgen. De injectie geeft een tijdelijke, plaatselijke verdoving en gaat zwelling tegen. De zenuw krijgt rust om te herstellen en u heeft minder pijn. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Betrokken afdelingen

Code ANE-050
Laatste revisie: 27 augustus 2020 - 12:58
Hoe verloopt de behandeling?

Lokale infiltratie

Hoe bereidt u zich voor?

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Let op!

  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom, Marcoumar, ibuprofen, aspirine, Ascal, enzovoort? Dan mag u deze een aantal dagen voor de behandeling niet meer innemen. De arts zal u hierover informeren. Als u Sintrom of Marcoumar gebruikt moet u contact opnemen met de Trombosedienst zodra de datum van de behandeling bekend is.
  • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen? Geef dit dan van tevoren door.
  • Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Vertel dit dan voor de behandeling aan de anesthesioloog. Dit is belangrijk omdat er tijdens de behandeling met röntgenstraling wordt gewerkt.
  • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Bent u verhinderd? Geef dit dan tenminste 24 uur vóór de afspraak door aan de polikliniek Pijnbestrijding. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden. Zo blijft de wachtlijst beperkt.

Waar meldt u zich?

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de afdeling Dagbehandeling.

Voor de behandeling

Op de afdeling Dagbehandeling krijgt u een operatiejasje aan. Eventueel krijgt u ook een operatiemutsje op. Dit krijgt u bij een ingreep aan het hoofd-halsgebied of als u lang haar heeft. 

Tijdens de behandeling

Nadat de anesthesioloog de plaats bepaald heeft, zal de injectie gegeven worden.

Na de behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling. U mag nog dezelfde dag naar huis.

De verdovingsvloeistof werkt ongeveer 4 tot 6 uur. Daarna kan de pijn terugkeren. De ontstekingsremmende medicijnen hebben enkele weken tijd nodig om de geïrriteerde zenuw tot rust te brengen. De anesthesioloog kan de behandeling wel herhalen, maar niet onbeperkt. Soms heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. De arts overlegt dan met u of er een andere behandeling mogelijk is.

Bijwerkingen

  • Er kan napijn optreden als gevolg van de injectie. Deze napijn kan enkele dagen duren. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
  • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen en de menstruatie kan korte tijd verstoord raken.
  • Bij diabetespatiënten kunnen de bloedsuikers voor korte tijd ontregeld zijn.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding, op het telefoonnummer (073) 553 26 57. De polikliniek is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.