Headerafbeelding
Oog Project
Behandeling

Laserbehandeling van het oog

Een laser is als een soort speciale gloeilamp die een hele dunne en felle lichtstraal uitzendt.

Zichtbare lasers zenden licht uit met een hele duidelijke kleur, blauw of groen. Via een microscoop en met behulp van een contactlens kan de oogarts dit licht in het oog richten. Hiermee kan de arts bijvoorbeeld zieke bloedvaatjes achter in het oog, in het netvlies, dichtmaken. 

Lees meer

Er bestaan verschillende soorten lasers. Zij verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruiken we vooral de Argon-laser en de YAG-laser.

De lasers verschillen in kleur en sterkte van de lichtstraal.

 • Argon-laser

Deze laser wordt gebruikt voor netvliesafwijkingen, zoals lekkage of scheurtjes in het netvlies.

 • YAG-laser

Deze laser wordt gebruikt voor de behandeling bij na-staar of glaucoom. Deze laser zendt onzichtbaar licht uit, waarmee het mogelijk is om in weefsel te snijden.

Laserstralen hebben niets te maken met röntgenstralen of radioactiviteit.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code oog-012
Laatste revisie: 4 oktober 2019 - 16:37
Hoe verloopt de behandeling?

Laserbehandeling van het oog

Waarom u een laserbehandeling krijgt, hangt af van welke aandoening u heeft aan één of beide ogen.

Hoge oogdruk (Glaucoom)

Als u een hoge oogdruk heeft, kan dit uw oogzenuw blijvend beschadigen. We noemen dit glaucoom. Glaucoom kan na verloop van tijd minder zien, slechtziendheid en zelfs blindheid veroorzaken. De hoogte van de oogdruk wordt bepaald door de aanmaak en afvoer van vocht (kamerwater)aan de binnenzijde van het oog. Bij glaucoom is de balans tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater verstoord.

Er bestaan ‘open kamerhoek glaucoom’ en ‘gesloten kamerhoek glaucoom’.

 • Bij een open kamerhoekglaucoom werkt  het afvoersysteem van vocht minder goed. Met de laser kunnen we het 'afvoersysteem' van het oog verbeteren. Door de afvoer te verbeteren kunnen we de oogdruk verlagen. Deze laserbehandeling heet laser‐trabeculoplastiek (LTP) of (selektieve laser-trabeculoplastiek) SLT.
 • Bij een gesloten kamerhoekglaucoomwordt het afvoersysteem geblokkeerd door het regenboogvlies. De arts maakt het afvoersysteem van het oog weer vrij door met de laser een klein gaatje te maken in het regenboogvlies. Deze laserbehandeling heet laser‐iridotomie (P.I.). Dit kan de arts ook doen in het acute stadium (acuut glaucoom).

 De behandeling duurt 10 tot 20 minuten en doet geen pijn.

Nastaar

Na een staaroperatie kan de staar weer gedeeltelijk terugkomen. Er kan een vertroebeling van het lenszakje van de oude lens ontstaan. Doordat dit deel troebel wordt kan het licht het netvlies minder goed bereiken en gaat u weer wazig zien. We spreken dan van nastaar. U hoeft dan niet opnieuw geopereerd te worden. De arts kan met de YAG-laser een heldere opening in het lenszakje ‘snijden’.

De behandeling duurt enkele minuten en is pijnloos. Meestal merkt u na een paar uur al weer dat u beter ziet. 

Scheurtjes in het netvlies

Wanneer u een gaatje of scheurtje heeft in het netvlies, kan er vloeistof uit de glasvochtruimte door het gaatje onder het netvlies komen. Hierdoor kan het netvlies loslaten. Dit kunnen we voorkomen door met een laserbehandeling het netvlies rondom de scheur vast te zetten op de onderliggende laag. Hierdoor kan er geen vocht door het gaatje of scheur onder het netvlies komen.

De behandeling is soms wat gevoelig en duurt 10 tot 20 minuten.

Is het netvlies al losgelaten, dan moet u geopereerd worden in een hierin gespecialiseerd ziekenhuis.

Suikerziekte in het oog

Door suikerziekte kunnen er beschadigingen optreden van de bloedvaten van het netvlies. Hierdoor kan er vocht en bloed lekken. Ook kunnen er zich nieuwe bloedvaatjes vormen, die slecht van kwaliteit zijn en snel gaan bloeden. Met de Argon-laser kunnen we de lekkende bloedvaatjes ‘dichtlassen’. Het effect is dat de bloedvaatjes minder lekken en het vocht verdwijnt. Met de laserbehandeling kunnen we ervoor zorgen dat u zo goed mogelijk blijft zien. We kunnen de beschadiging niet herstellen.

Er zijn kortere en langere behandelingen waarbij meer laserplekjes in één keer worden gemaakt. Omdat dit toch wat gevoelig kan zijn, adviseren we u een uur voor de laserbehandeling 2 tabletten paracetamol à 500 mg in te nemen.

Voordelen van een laserbehandeling

Een laserbehandeling heeft een aantal voordelen vergeleken met de operatie:

 • Voor de meeste behandelingen is geen verdoving met een injectie nodig. Wel geven we verdovende oogdruppels, omdat er tegen het oog een contactlens wordt gezet.
 • U heeft geen kans op infectie.
 • Een laserbehandeling is minder pijnlijk.
 • De behandeling is op de polikliniek Oogheelkunde.
 • Door de hele dunne lichtstraal kunnen we nauwkeuriger werken dan bij een operatie.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen.

Oogdruppelen

Zorg dat iemand thuis uw oog kan druppelen als u dit zelf niet kunt. Het is belangrijk dat u voor de behandeling thuis uw ogen druppelt. Dit kan een familielid of een verpleegkundige van de Thuiszorg voor u doen. Bij de apotheek zijn ook hulpmiddelen verkrijgbaar om zelfstandig uw oog te kunnen druppelen. Uw apotheek kan u hierover een persoonlijk advies geven.

Andere voorbereidingen

 • Het is belangrijk dat u de oogdruppels meeneemt.
 • Neem een zonnebril mee, het kan fijn zijn deze op te zetten na de behandeling.
 • Zorg dat u geen make-up draagt op de dag van de behandeling.

 

Het is belangrijk dat u vóór de laserbehandeling thuis uw oog druppelt dat behandeld gaat worden. U heeft hiervoor druppels meegekregen. U begint een uur voor de afspraak met het druppelen van uw oog.

 • Een uur voor de afspraak druppelt u uw oog.
 • U druppelt 3x met een pauze van 10 minuten.
 • Neem vervolgens de druppels mee naar het ziekenhuis.

Hoe druppelt u uw oog?

 • Was eerst uw handen.
 • Houd uw hoofd iets schuin achterover of ga liggen. 

Trek het onderste ooglid voorzichtig naar beneden; er vormt zich een kuiltje midden achter de onderste ooglidrand.

trek het onderooglid naar voren om het oog te druppelen

Laat de druppel in het kuiltje vallen

oogdruppel in het kuiltje laten vallen

Sluit uw oog en druk met uw vinger in uw ooghoek de traanbuis even dicht

Het oog sluiten en met de vinger de ooghoek de traanbuis dichtdrukken

U kunt ook de app OOGdruppelen downloaden. In deze app wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u moet druppelen. De app OOGdruppelden is gratis te downloaden in de App Store en Google Play.

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek Oogheelkunde. Vergeet niet uw oogdruppels mee te nemen!

Tijdens de behandeling

Op de polikliniek wordt uw oog verdoofd door een druppel. Bij de behandeling wordt een contactlens op het hoornvlies geplaatst en vastgehouden door de oogarts. Dit gebeurt bij ieder type laserbehandeling. De laserstralen gaan via de lens naar de plek die behandeld moet worden. Meestal is de behandeling pijnloos. Als u een langere behandeling heeft, kan het wel wat pijnlijk zijn. Vooral de lichtflitsen die u ziet, zijn niet prettig. Dit went na enige tijd.

Direct na de behandeling ziet u vaak minder scherp. Dit komt door de oogdruppels, verblinding door het licht, en de contactlensvloeistof die op het oog achterblijft. Soms brengt de oogarts een verband met oogzalf aan om het oog rust te geven. Als u na de behandeling nog pijn heeft, kunt u een paracetamol innemen tegen de pijn. U kunt uw oog het beste sluiten.

Als de pijn langer dan 12 uur aanhoudt, belt u naar de polikliniek Oogheelkunde.

Resultaat van de behandeling

Meestal behandelen wij u om te voorkomen dat u (nog) slechter gaat zien. Hoe vaak een behandeling moet plaatsvinden, hangt af van de aandoening die u heeft. Samen met uw arts bespreekt u voor de behandeling wat u van het resultaat mag verwachten.

Risico's

Iedere ingreep brengt een risico met zich mee. De risico’s bij de laserbehandeling zijn zeer klein en kunnen bestaan uit:

 De laserbehandeling met (LTP of SLT) bij een open kamerhoekglaucoom kan een prikkeling in het oog geven.

 • De laserbehandeling van een gesloten kamerhoekglaucoom (P.I.), kan een drukpiek geven en uw ogen kunnen gevoeliger zijn voor licht. Dit is zeldzaam.
 • Na de behandeling met Argon laser bij problemen aan het netvlies, kunt u waziger zien. Dit is zeldzaam.

Bij de YAG nastaar:

 • Kleine kans op lichte beschadiging van de kunstlens, doordat de laser de lens raakt.
 • Restanten van het achterste lenskapsel komen de ruimte achter de kunstlens terecht. Deze troebelingen kunt u zien als bewegende deeltjes (stipjes, vlokjes). Omdat het zicht helderder is geworden, valt dit meer op. Deze verdwijnen gedeeltelijk, maar mogelijk niet helemaal.
 • Vocht in het netvlies waardoor u waziger ziet. Dit is zeldzaam.

U krijgt een afspraak mee als u nog voor een controle in het ziekenhuis wordt verwacht.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek Oogheelkunde, telefoonnummer: (073) 553 60 60.