Headerafbeelding
Laboratorium- inleveren-materiaal
Behandeling

Invriezen van sperma

Als u een behandeling krijgt die een vervelend effect heeft op uw vruchtbaarheid, kan een mogelijke kinderwens in gevaar komen.

Wij zijn ons ervan bewust dat door uw ziekte en de komende behandeling u niet direct denkt aan het invriezen van sperma. Zeker wanneer u nog geen relatie of kinderwens heeft.

Lees meer

Maar het kan zijn dat uw situatie later verandert en u dan wellicht van het ingevroren sperma gebruik wilt maken. Daarom bieden wij u deze mogelijkheid aan. U kunt alleen uw sperma laten invriezen voordat u met de behandeling begint.

Hoe verloopt de procedure?

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

Wat neemt u mee?

U moet meenemen naar uw afspraak:

 • uw legitimatiebewijs;
 • uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Code LAB-020
Laatste revisie: 26 februari 2021 - 11:53
Hoe verloopt de procedure?

Invriezen van sperma

Als u besluit om uw sperma te laten invriezen, dan neemt uw behandelend arts contact op met het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch ziekenhuis. U krijgt een afspraak bij het laboratorium voor een intakegesprek. U heeft een intakegesprek met een klinische chemicus/arts klinische chemie of de verantwoordelijke medewerker van de spermabank. Bij een leeftijd jonger dan 16 jaar, moet een ouder of voogd aanwezig zijn bij het intakegesprek.

  Intakegesprek

  Bij het laboratorium moet u zich kunnen legitimeren. Dit is mogelijk met een paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart. Tijdens het intakegesprek krijgt u uitgebreide informatie over het invriezen van sperma. De volgende zaken worden met u besproken:

  • Kosten: Het invriezen en het bewaren van sperma kost geld. Deze kosten worden meestal vergoed door de zorgverzekeraars. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Bewaarovereenkomst: Voor het invriezen van sperma stellen we een contract op tussen u en het ziekenhuis. Het doel van het contract is dat u het ziekenhuis machtigt om uw sperma in te vriezen en op een medisch en hygiënisch verantwoorde wijze te bewaren. U bent en blijft eigenaar van het sperma en het ziekenhuis is de bewaarnemer.
  • Procedure invriezen: U krijgt informatie over hoe, waar en wanneer het sperma wordt ingevroren.

  Inleveren van sperma

  Als u besluit om uw sperma te laten invriezen, dan plannen we afspraken voor het inleveren van het sperma. Het is mogelijk dat we afspreken dat u meerdere keren sperma komt inleveren.

  Op de dag van de afspraak kunt u thuis het sperma produceren, door middel van masturbatie. U kunt uw sperma opvangen in het opvangpotje. Dit potje heeft u eerder van ons meegekregen. Op het potje moet een etiket met afdruk van uw JBZ-patientenpas zitten.

  Het is belangrijk dat u voordat u uw sperma opvangt, minimaal 2 dagen geen zaadlozing gehad heeft.

  De kwaliteit van het sperma neemt af wanneer de tijd tussen productie en invriezen te groot wordt. Daarom moet u het sperma binnen 1 uur na productie afgeven aan de balie van het Laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch ziekenhuis. De productie- en afgiftetijden bespreken we met u tijdens het intakegesprek.

  Om het sperma op temperatuur te houden kunt u het opvangpotje het beste in uw jas- of broekzak vervoeren. Bij het inleveren van het sperma moet u zich nogmaals identificeren.

  Invriezen en bewaren van sperma

  Voordat het sperma wordt ingevroren, beoordeelt het laboratorium de kwaliteit. Dit gebeurt door te kijken naar het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid van de zaadcellen in het sperma. We verdunnen het sperma met een invriesvloeistof. Zo beschermen we de zaadcellen in het sperma zo goed mogelijk tijdens het invriezen. Daarna verdelen we het behandeld sperma in rietjes. Op de rietjes komen uw persoonlijke gegevens te staan.

  De rietjes bewaren we na invriezen in een vat met vloeibare stikstof bij een temperatuur van –196 graden Celsius. Het invriezen kan, ondanks de beste voorzorgsmaatregelen, leiden tot verlies van kwaliteit van het sperma.

  Het is wettelijk verplicht om alle patiënten die sperma laten invriezen te controleren op virussen en bacteriën. Daarom vragen we aan u om nabij de dag dat het sperma wordt ingevroren bloed te laten prikken en urine in te leveren zodat deze controle kan plaatsvinden. Ongeveer een half jaar na het invriezen van uw sperma krijgt u een oproep om de controle nogmaals te laten uitvoeren.

  Gebruik van het ingevroren sperma

  Het ingevroren sperma blijft altijd uw eigendom. Als u in de toekomst een kinderwens krijgt, dan kan het ingevroren sperma gebruikt worden om samen met uw partner zwanger te worden. Dit kan alleen gebeuren via een inseminatiebehandeling bij het Centrum Voortplantingsgeneeskunde.

  Privacy Klinische Chemie en Hematologie

  Uw persoons- en uitslaggegevens worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend arts. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u dit kenbaar maken aan het laboratorium. Uw urine kan ook voor andere doelen worden gebruikt. Dit noemen we ‘nader gebruik lichaamsmateriaal’. Het ziekenhuis onderzoekt bloed en ander lichaamsmateriaal om de kwaliteit te testen, voor medisch wetenschappelijk onderzoek en scholing. Het is dan niet meer bekend van wie het lichaamsmateriaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het nader gebruik van lichaamsmateriaal, dan kunt u dit aangeven aan de medewerkers van het laboratorium.

  Kwaliteitskeurmerk Klinische Chemie en Hematologie

  Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

  Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie heeft ook een erkenning als weefselinstelling. Voor het in ontvangst nemen na verkrijgen, bewerken en bewaren van semen voor cryo-opslag en het in ontvangst nemen en bewerken van semen partnerdonatie. Deze erkenning is verleend door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Bij vragen kunt u bellen naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie: telefoonnummer: (073) 553 27 64.