Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Inbrengen van een centrale veneuze katheter

Een veneuze katheter is een dun slangetje (infuus) dat in een ader uit komt. Door dit infuus kunnen vloeistoffen met bijvoorbeeld medicijnen toegediend worden. 

Een veneuze lijn is een infuus dat in een grote ader ligt. De naam van de lijn is afhankelijk van de ader waarin deze geplaatst wordt. Een veel gebruikte ader om deze lijn in te brengen is de vena subclavia, oftewel subclavialijn. 

De subclavialijn heeft twee of drie verschillende toegangspoorten. Hierdoor is het mogelijk om (als dat nodig is) tegelijkertijd twee of drie verschillende soorten infuusvloeistoffen toe te dienen. Uw arts bepaalt welke katheter er bij u geplaatst wordt.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan. 

Lees meer

Waarom een veneuze lijn?

Voor uw behandeling is het nodig dat u medicijnen, chemotherapie of voeding (TPV) via de bloedvaten krijgt toegediend. Als een langdurige toediening noodzakelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van een subclavialijn. Hierdoor is er een constante toegang tot de bloedbaan. Het bloedvat hoeft dan niet steeds opnieuw aangeprikt te worden.

Veneuze lijn

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent helpt de radioloog bij de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-072
Laatste revisie: 13 december 2023 - 09:47
Hoe verloopt de behandeling?

Inbrengen van een centrale veneuze katheter

Opname in het ziekenhuis

Voor het inbrengen van een centrale veneuze katheter wordt u in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling Dagbehandeling of op één van de andere verpleegafdelingen. Als u een nacht moet blijven, breng dan nachtkleding en toiletartikelen mee. U krijgt van tevoren een brief thuisgestuurd met daarin informatie over de opname.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis wordt de afspraak voor de behandeling telefonisch doorgegeven aan de verpleegafdeling. De behandeling zelf vindt in de loop van de dag op de afdeling Radiologie plaats.

Eten en drinken

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken. 

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

U krijgt een operatiejasje aan en wordt in een bed naar de afdeling Radiologie gebracht. Het inbrengen van de katheter vindt plaats op de interventiekamer van de afdeling Radiologie.

Tijdens het inbrengen ligt u op uw rug op een bed, met uw armen naast uw lichaam. U wordt aangesloten aan een bewakingsmonitor.

Het inbrengen gebeurt op een steriele manier. Steriel wil zeggen ‘vrij van ziektekiemen’. De medewerkers die de katheter inbrengen dragen daarom een operatieschort, masker, mutsje en steriele handschoenen. U ligt tijdens de behandeling onder steriele doeken, ook uw hoofd ligt hierbij (grotendeels) onder deze doeken.

Met behulp van een echoapparaat wordt de ader opgezocht waarin de subclavialijn wordt geplaatst. Eerst wordt de insteekplaats verdoofd. Dit kan een onaangenaam gevoel geven. Het opschuiven van de katheter in uw bloedvat is niet pijnlijk. U voelt er meestal weinig tot niets van.

Veneuze lijn

Tijdens het inbrengen wordt met behulp van röntgendoorlichting gecontroleerd of de katheter op de juiste plaats zit. De katheter wordt vastgehecht aan de huid en afgeplakt met een doorzichtige pleister, een Tegaderm.

Na de behandeling wordt u in uw bed terug naar de verpleegafdeling gebracht.

Verzorging van de subclavialijn

De verpleegkundige op de afdeling weet hoe de subclavialijn verzorgd moet worden. Dagelijks wordt de insteekopening door de verpleegkundige gecontroleerd op tekenen van infecties. Wekelijks wordt de Tegaderm vervangen (of eerder als dat nodig is). U
kunt met een subclavialijn douchen als de lijn afgedekt is met Tegaderm. U mag niet baden; dit zorgt voor een verhoogde kans op infecties.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Elke medische behandeling kent risico’s en mogelijke complicaties. De meest voorkomende zijn:

 • een nabloeding. Op de verpleegafdeling wordt dit gecontroleerd;
 • een klaplong (pneumothorax). Doordat de lijn ingebracht wordt onder echogeleide is de kans op een klaplong heel klein;
 • een infectie (lijnsepsis). De kans is aanwezig dat de katheter geïnfecteerd raakt.

Dagelijks wordt de insteekopening gecontroleerd. Zodra de katheter niet meer nodig is wordt deze verwijderd.

Wanneer moet u contact opnemen?

Meestal wordt de subclavialijn verwijderd voordat u weer naar huis gaat. In een enkel geval gaat een patiënt met een subclavialijn naar huis. Als u met de subclavialijn naar huis gaat, neem contact op met het ziekenhuis:

 • Bij een (mogelijke) infectie rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, warmte, pijn, vocht (pus);
 • Bij een barst in de katheter;
 • Als het afsluitdopje loslaat.

Neem direct contact op (ook 's nachts!) bij: 

 • tekenen van trombose (bloedstolsel in de ader), namelijk pijn aan de arm of schouder, zwelling, roodheid;
 • kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van de borstkas en bewustzijnsverlies;
 • koorts (een temperatuur van 38.5° C of hoger).

Tijdens kantooruren belt u met uw behandelend arts, buiten kantooruren belt u naar de Spoedeisende Hulp: telefoonnumer (073) 553 27 00.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Ik lees dat ik een infuus krijg, maar ik ben moeilijk te prikken. Wat nu?

Als u uit eerdere ervaringen weet dat u moeilijk te prikken bent, neemt u dan vóór het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/de behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.