Behandeling

Idelalisib (Zydelig) bij Non Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Idelalisib. Idelalisib wordt gegeven wanneer u reeds eerder behandeld bent met chemotherapie. Het medicijn blokkeert signalen zodat kwaadaardige cellen niet kunnen overleven. Idelalisib wordt in tabletvorm gegeven.

Code KUU-234
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:45

Idelalisib (Zydelig) bij Non Hodgkin lymfoom