Behandeling

DRC bij Waldenström

Uw arts heeft u voorgesteld om uw ziekte te gaan behandelen met Rituximab in combinatie met chemotherapie. Rituximab en Dexamethason worden via het infuus toegediend. De chemotherapie (Cyclofosfamide) wordt in tabletvorm gegeven. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. In totaal krijgt u zes tot acht kuren. Deze kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-249
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 16:30

DRC bij Waldenström