Headerafbeelding
aanzicht ingang Jeroen Bosch Ziekenhuis met overkapping
Behandeling

Drainage van de buik met behulp van echo

Bij drainage van de buik wordt teveel aan vocht in de buik door een slangetje afgevoerd.

De radioloog bepaalt met behulp van echo de plaats waar het slangetje (drain) wordt ingebracht. Daarna wordt uw huid plaatselijk verdoofd waardoor de huid en het gebied daaronder gevoelloos is. De arts plaatst via de huid met een dunne naald een drain in de vochtophoping. Het vocht kan nu via de drain buiten het lichaam afvloeien in een opvangzak.

LET OP! U moet zich voor deze behandeling voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór de behandeling goed door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. De behandeling kan anders misschien niet doorgaan. 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling.

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

De afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie is de radioloog verantwoordelijk voor de onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook kunnen zij deze onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code RAD-086
Laatste revisie: 29 januari 2021 - 13:39
Hoe verloopt de behandeling?

Drainage van de buik met behulp van echo

Opname in het ziekenhuis

U wordt (als u nog niet al opgenomen bent in het ziekenhuis) enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling.

Medicijnen

Neem al uw medicatie mee voor de eerste dag en nacht na de behandeling, in de originele verpakking.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?

Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

Verzorging

Graag van tevoren baden of douchen. U mag géén bodymilk gebruiken.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn? Bespreek dan met uw arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant, voorafgaand aan het onderzoek.

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op tijd voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat die u heeft ontvangen. Meldt u aan bij de gele aanmeldzuil of bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

Op de afgesproken tijd brengt de verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling of verpleegafdeling u in bed naar de afdeling Radiologie. Meestal is het mogelijk om de drain in te brengen terwijl u in bed blijft liggen.

De radioloog maakt gebruik van een echoapparaat om de drain te plaatsen. Echografie is een onderzoek dat wordt verricht met behulp van geluidsgolven. Sommige drainages vinden plaats op een andere kamer waar gebruik wordt gemaakt van doorlichting
met röntgenstraling.

Nadat de radioloog met behulp van echo de plaats heeft bepaald waar het slangetje wordt ingebracht, zal de assisterende laborant de huid ontsmetten en het betreffende gebied afdekken met steriele doeken om infectie te voorkomen. Daarna wordt uw huid plaatselijk verdoofd waardoor de huid en het gebied daaronder gevoelloos zijn. De verdoving kan even een branderig gevoel geven. De arts plaatst via de huid met een dunne naald een drain (slangetje) in de vochtophoping. Het vocht kan nu via de drain buiten het lichaam afvloeien in een opvangzak.

U heeft na het plaatsen van een drain een slangetje dat uit de buik/borstwand naar buiten komt. Om het verschuiven van de drain te voorkomen wordt deze aan de huid vastgemaakt met een vlinderpleister of een hechting.

Zijn er bijwerkingen of risico's?

Meestal is een uitwendige drainage een veilige behandelingsmethode. Er kunnen toch complicaties optreden:

  • Er kan een bloeding optreden op de plaats waar de huid is aangeprikt. Hierbij ontstaat vaak een blauwe plek;
  • Er kan een bloeding optreden in het punctiegebied/traject;
  • Er kan onbedoeld een prikletsel ontstaan bij een ander orgaan, op weg naar het te draineren gebied (bijvoorbeeld bij de darm met als gevolg geprikkelde buik).

Wat gebeurt er na de behandeling?

Na de behandeling gaat u met uw bed weer terug naar de Dagbehandeling of de verpleegafdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige de eerste twee uur uw bloeddruk, hartslag en temperatuur. Soms is dit langer nodig.

De verpleegkundige controleert bij uw terugkomst ook de plaats waar de naald door de huid is gegaan. Als u de eerste uren na het onderzoek klachten krijgt, zoals plotselinge buikpijn, klamheid, zweterigheid en overmatig slap voelen, waarschuw dan de verpleegkundige.

Uw behandelend arts bespreekt na de behandeling wat er verder gaat gebeuren. Als u met de drain naar huis gaat dan krijgt u 1 vlinderpleister mee naar huis. Aan de hand van het thuiszorgprotocol legt de verpleegkundige uit hoe u de drain moet verzorgen. De verpleegkundige vertelt ook hoe u de vlinderpleisters kunt bijbestellen.

Hoe lang duurt de behandeling?

De voorbereiding op de behandeling op de afdeling Radiologie duurt ongeveer 10 minuten, de behandeling zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?

Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/behandeling) aan ons door via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.