Behandeling

Daratumumab- Bortezomib- Dexamethason bij het multipel myeloom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met Bortezomib, Dexamethason en Daratumumab. Bortezomib is een zogenaamde proteasoomremmer. Remming van proteasomen zorgt ervoor dat de hoeveelheid van bepaalde regeleiwitten stijgt. Deze regeleiwitten zorgen ervoor dat de activiteit van cellen normaal blijft. Dit betekent dat de kankercellen dood gaan en dat cellen weer normaal gaan delen. Bortezomib is geen chemotherapie. Daratumumab is een antilichaam gericht specifiek gericht op multipel myeloomcellen. Daratumumab valt onder doelgerichte therapie en is dus ook geen chemotherapie.

Code KUU-176
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 14:45

Daratumumab- Bortezomib- Dexamethason bij het multipel myeloom