Behandeling

COP kuren bij Non-Hodgkin lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) De behandeling die u voorgesteld is, heet COP kuur. Eenmaal per drie weken krijgt u een kuur, maximaal 8 kuren in totaal. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie zal poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-233
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:43

COP kuren bij Non-Hodgkin lymfoom