Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Continuïteitshuisbezoek na opname op de afdeling Neurologie

Het continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor mensen in de regio 's-Hertogenbosch die opgenomen zijn geweest op de afdeling Neurologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De CVA- nazorgverpleegkundige verzorgt het huisbezoek.

Neurologische ziekten kunnen zeer verschillend verlopen. Bij een CVA (beroerte) zijn de verschijnselen in de beginfase het belangrijkste. Bij andere aandoeningen zoals MS en Parkinson komen de problemen juist pas in een later stadium. Hierdoor zijn de vragen en problemen waar u tijdens uw ziekte tegen aanloopt voor iedereen anders. Het continuïteitshuisbezoek voorkomt dat u te lang met deze vragen blijft rondlopen.

Het continuïteitshuisbezoek

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

MijnJBZ

Via de beveiligde website MijnJBZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen

Code NEU-056
Laatste revisie: 12 februari 2020 - 14:12
Het continuïteitshuisbezoek

Continuïteitshuisbezoek na opname op de afdeling Neurologie

Een neurologische ziekte is ingrijpend voor het dagelijks leven. Bovendien is er vaak onbegrip en onwetendheid vanuit de omgeving. Uiterlijk kunt u dezelfde persoon lijken. Maar innerlijk heeft u het soms zwaar met alle veranderingen en beperkingen in het dagelijks leven waar u tegen aan loopt.

Thuis kunt u problemen krijgen of vragen hebben, die u nog niet had tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Dit kunnen vragen of onduidelijkheden zijn, die te maken hebben met het ziekteproces, de behandeling en/of het herstel. Voorbeelden hiervan zijn:

 • 'Ik voel me onzeker; ik weet niet wat de gevolgen kunnen zijn van de ziekte en het revalidatieproces.'
 • 'Ik merk dat ik na de ziekenhuisopname meer beperkingen ervaar in het dagelijks leven.'
 • 'Ik voel me zo alleen staan, met wie en hoe kan ik over mijn ziekte praten?'

Tijdens het continuïteitshuisbezoek kunt u deze vragen bespreken.

De CVA nazorgverpleegkundige kan u helpen een antwoord te vinden op uw vragen. Hierbij geeft ze advies, uitleg of informatie over uw ziektebeeld en wat dat betekent voor uw dagelijks leven. Daarnaast vertelt zij u wat de mogelijkheden van de thuiszorg zijn.

De CVA nazorgverpleegkundige komt meestal 2 keer bij u op huisbezoek. Dit duurt ongeveer 1 uur per keer. Afhankelijk van uw zorgverzekering is het huisbezoek gratis voor u. In het eerste bezoek bekijkt u samen met de CVA-nazorgverpleegkundige aan welke vragen zij speciaal aandacht moet besteden. Het is prettig als degene die u verzorgt (mantelzorger) hierbij aanwezig is.

Welke onderwerpen kan de CVA-nazorgverpleegkundige met u bespreken?

 • Hoe het nu gaat: tegen welke moeilijkheden loopt u aan? Welke oplossingen heeft u gevonden?
 • Medicijnen en uw ziektebeeld.
 • Mogelijke problemen rondom het ziektebeeld zoals, incontinentie, krachtsverlies en problemen met het denken.
 • Daginvulling en hoe tevreden u daarover bent.
 • Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
 • Zo nodig inschakelen van andere hulpverleners, zoals fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, maatschappelijk werk en de therapie mogelijkheden.
 • Patiëntenvereniging en vrijwilligersdiensten.
 • De verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen of van de polikliniek, meldt u aan bij de thuiszorgorganisatie.
 • De CVA-nazorgverpleegkundige belt u dan binnen 2 weken voor een afspraak.
 • Als er kosten verbonden zijn aan een bezoek, dan bespreekt de CVA-nazorgverpleegkundige dit met u.
 • Het eerste bezoek vindt zo snel mogelijk plaats nadat u aangemeld bent. Daarna kan er mogelijk een tweede bezoek plaats vinden, dit spreekt de CVA- nazorgverpleegkundige in overleg met u af.
 • Vinden u en de CVA nazorgverpleegkundige het nodig dat er meer huisbezoeken zijn? Dan kunt u dit met elkaar bespreken.

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling.