Headerafbeelding
Vaas op tafel in wachtkamer met zicht op binnentuin
Behandeling

Continuïteitshuisbezoek na opname op de afdeling Neurologie

Het continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor mensen in de regio 's-Hertogenbosch die opgenomen zijn geweest op de afdeling Neurologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De gespecialiseerd verpleegkundige Niet aangeboren hersenletsel (NAH) van Vivent thuiszorg verzorgt het huisbezoek.

Als u weer thuis bent kunt u mogelijk meer of andere klachten ervaren dan dat u in het ziekenhuis had. Bij een CVA (beroerte) zijn de verschijnselen in de beginfase het belangrijkste. Bij andere aandoeningen zoals MS en Parkinson komen de problemen juist pas in een later stadium. Hierdoor zijn de vragen en problemen waar u tijdens uw ziekte tegen aanloopt voor iedereen anders. Het continuïteitshuisbezoek voorkomt dat u te lang met deze vragen blijft rondlopen.

Het continuïteitshuisbezoek

Hier vindt u alle belangrijke informatie

Praktische tips

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Herhaalrecept? Zo geregeld via MijnJBZ

Het aanvragen van herhaalrecepten kan digitaal. U hoeft dit niet meer telefonisch te doen. U kunt via MijnJBZ uw medicatie bestellen. Elke dag van de week 24 uur per dag. Het bestellen van herhaalmedicatie geldt alleen voor medicijnen die zijn voorgeschreven door een specialist in het JBZ.

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Betrokken afdelingen

Code NEU-056
Laatste revisie: 5 oktober 2023 - 13:09
Het continuïteitshuisbezoek

Continuïteitshuisbezoek na opname op de afdeling Neurologie

Een neurologische ziekte is ingrijpend voor het dagelijks leven. Bovendien is er vaak onbegrip en onwetendheid vanuit de omgeving. Van buiten kunt u dezelfde persoon lijken. Maar van binnen heeft u het soms zwaar met alle veranderingen en beperkingen in het dagelijks leven waar u tegen aan loopt.

Thuis kunt u problemen krijgen of vragen hebben, die u nog niet had tijdens uw opname in het ziekenhuis. Dit kunnen vragen of onduidelijkheden zijn, die te maken hebben met uw ziekteproces, de behandeling en/of het herstel. Voorbeelden hiervan zijn:

 • 'Ik voel me onzeker; ik weet niet wat de gevolgen kunnen zijn van de ziekte en het revalidatieproces.'
 • 'Ik merk dat ik na de ziekenhuisopname meer beperkingen ervaar in het dagelijks leven.'
 • 'Ik voel me zo alleen staan, met wie en hoe kan ik over mijn ziekte praten?'

Tijdens het continuïteitshuisbezoek kunt u uw vragen bespreken.

De gespecialiseerd verpleegkundige NAH van Vivent bezoekt u thuis en ondersteunt u en uw naasten, zodat u zo goed mogelijk in uw eigen omgeving kunt functioneren. De gespecialiseerd verpleegkundige:

 • Geeft u naaste advies, uitleg en voorlichting over de oorzaak en gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.
 • Begeleid u naaste in het omgaan met de veranderingen door het hersenletsel.
 • Begeleid uw partner en/of naasten in het leren omgaan met de gevolgen van NAH.
 • Helpt u zo nodig bij de verwijzing naar andere zorgverleners, zoals fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, maatschappelijk werk en de therapie mogelijkheden.
 • Heeft nauw contact met de bij u betrokken zorgverleners, zodat de zorg zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kan worden.

De gespecialiseerd verpleegkundige komt meestal 2 keer bij u op huisbezoek. Dit duurt ongeveer 1 uur per keer. Afhankelijk van uw zorgverzekering is het huisbezoek gratis voor u. In het eerste bezoek bekijkt u samen met de gespecialiseerd verpleegkundige welke vragen speciale aandacht nodig hebben. Het is prettig als degene die u verzorgt (mantelzorger) hierbij aanwezig is.

Welke onderwerpen kan de gespecialiseerd verpleegkundige NAH met u bespreken?

 • Hoe het met u gaat: tegen welke moeilijkheden loopt u aan? Welke oplossingen heeft u gevonden?
 • Medicijnen en uw ziektebeeld.
 • Mogelijke problemen rondom het ziektebeeld zoals, incontinentie, krachtsverlies en problemen met het denken.
 • Daginvulling en hoe tevreden u daarover bent.
 • Gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
 • Patiëntenvereniging en vrijwilligersdiensten.
 • De verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen of van de polikliniek, meldt u aan bij de thuiszorgorganisatie. Als u niet meteen wilt worden aangemeld, geef dit dan door aan de verpleegkundige op de afdeling.
 • Wilt u als u weer thuis bent toch gebruik maken van het continuïteitsbezoek? Dan kunt u dat doorgeven als de verpleegkundige van de afdeling 1 week na ontslag belt voor de belronde.
 • Na aanmelding belt de gespecialiseerd verpleegkundige u binnen 2 weken voor een afspraak.
 • Als er kosten verbonden zijn aan een bezoek, dan bespreekt de gespecialiseerd verpleegkundige dit met u.
 • Het eerste bezoek is zo snel mogelijk nadat u aangemeld bent. Daarna kan er mogelijk nog een tweede bezoek plaats vinden. Dit spreekt de gespecialiseerd verpleegkundige in overleg met u af.
 • Vinden u en de gespecialiseerd verpleegkundige het nodig dat er meer huisbezoeken zijn? Dan kunt u dit met elkaar bespreken.

Als u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de verpleegkundige op de afdeling.