Behandeling

CHOP kuren bij een Non Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen) De behandeling die u is voorgesteld heet CHOP kuur. Een kuur bestaat uit: dag 1 infuus en dag 1 t/m 5 tabletten/capsules. De kuur wordt eenmaal per 3 weken gegeven. U krijgt maximaal 8 kuren. Mocht het anders zijn, dan zal de arts dat met u bespreken. Indien u na de chemotherapie nog radiotherapie (bestraling) krijgt, zal uw arts dat met u bespreken. Deze chemotherapie kuur kan poliklinisch gegeven worden.

Code KUU-232
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:41

CHOP kuren bij een Non Hodgkin Lymfoom