Behandeling

CEC-P kuren bij een Non Hodgkin Lymfoom

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met chemotherapie. De behandeling die u is voorgesteld heet CEC-P kuur. Een kuur bestaat uit verschillende soorten cytostatica (celgroeiremmende middelen) in tabletvorm, die u gedurende 5 dagen inneemt. Deze kuur wordt eenmaal per vier weken gegeven. U krijgt maximaal 6 kuren.

Code KUU-231
Laatste revisie: 28 oktober 2021 - 15:38

CEC-P kuren bij een Non Hodgkin Lymfoom