Headerafbeelding
Man en vrouw in wachtkamer bij klinische neurofysiologie en vaatlaboratorium
Behandeling

Botulinetoxine behandeling bij chronische migraine

Bij deze behandeling spuit de arts een lage dosis botulinetoxine op meerdere plekken onder de huid, waar zenuwen lopen rondom het hoofd.

U heeft eerst een afspraak op de polikliniek Neurologie met een neuroloog. Tijdens dat bezoek bekijkt de neuroloog onder andere wat de behandelmogelijkheden zijn. Komt u in aanmerking voor een behandeling met botulinetoxine? Dan maakt de neuroloog een afspraak voor behandeling met botulinetoxine type A op de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Lees meer

 

 

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Code NEU-134
Laatste revisie: 25 juli 2023 - 11:39
Hoe verloopt de behandeling?

Botulinetoxine behandeling bij chronische migraine

Bloedverdunners

Het is belangrijk dat u voor de behandeling vertelt aan uw arts of u bloedverdunnende middelen gebruikt. Dit omdat u soms blauwe plekken kunt krijgen op de plaatsen waar geprikt gaat worden.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de eerste behandeling niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. Heeft u de eerste keer geen last van de behandeling, dan kunt u de volgende keer wel zelf met de auto komen.

Botulinetoxine wordt als behandeling gebruikt bij specifieke neurologische aandoeningen, zoals spiercontracties (spasmen, dystonie), overmatige speekselvloed, spasticiteit en overmatig zweten. Botox kan ook een goed resultaat geven bij de behandeling van chronische migraine. Bij episodische migraine of bij spanningshoofdpijn werkt deze behandeling niet.

Hoe botulinetoxine precies werkt bij patiënten met chronische migraine is niet duidelijk.

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de afdeling Klinische Neurofysiologie, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Tijdens de behandeling

U wordt altijd behandeld volgens een vast schema van onderhuidse injecties rond het hoofd, omdat dit de beste resultaten geeft. De neuroloog spuit met een dun naaldje een lage dosis botulinetoxine onderhuids op meerdere plekken (31), waar zenuwen lopen rondom het hoofd. Het doel van de behandeling is dat de aanvallen minder vaak voorkomen en/of minder hevig zijn. Na behandeling met botulinetoxine neemt in de studies het aantal hoofdpijndagen af van 15-20 tot 8-12 per maand. Dit verschilt per persoon. In totaal heeft 60-80 % baat heeft bij deze behandeling.

De behandeling duurt 20 minuten. U mag daarna meteen naar huis.

Wanneer merkt u effect van de behandeling?

Het effect is na 1 tot 2 weken merkbaar, maar verdwijnt weer na 3 maanden. De 2e en 3e behandeling geven meestal een beter resultaat. Na 2 behandelingen bekijkt de neuroloog of de behandeling het gewenste effect heeft.

Effect op de lange termijn

Er zijn geen nadelige effecten op de lange termijn bekend. Heeft u een goed resultaat van de injecties? Dan wordt de tijd tussen de behandelingen langer. Van 12 weken naar 16 tot 24 weken. Heel soms kan de behandeling zelfs gestopt worden en wordt de chronische migraine weer een episodische migraine.

Bijwerkingen

Een behandeling met botulinetoxine is een veilige behandeling, maar kan net als elk ander medicijn bijwerkingen veroorzaken. Dit zijn de meest voorkomende:

  • Soms kan een injectie pijn doen, irritatie veroorzaken of heel zelden een allergische reactie geven.
  • Er kan wat botulinetoxine terecht komen in een spier die naast de behandelde spier ligt. Daardoor verslapt die spier. Dit trekt na een paar weken vanzelf weer weg.
  • Bij een behandeling in de nek kunnen soms lichte slikklachten of wat zwakte van de nekspieren optreden.
  • Een enkele patiënt kan griepachtige verschijnselen krijgen vlak na de injectie.
  • Op de plaats van de injectie kan een blauwe plek ontstaan, vooral als u bloedverdunners gebruikt. U hoeft voor de behandeling niet te stoppen met de bloedverdunners.

Wanneer neemt u contact op?

Wordt 1 van de bijwerkingen ernstig of krijgt u moeilijkheden met slikken of spreken? Bel dan naar de polikliniek Neurologie. Krijgt u ernstige klachten, waarvan u denkt dat ze te maken hebben met de behandeling? Aarzel dan niet om medische hulp in te schakelen.

Wanneer u de volgende keer voor een nieuwe behandeling met botulinetoxine komt, is het belangrijk dat u vertelt dat u last van bijwerkingen heeft gehad. De neuroloog kan hier dan met de behandeling rekening mee houden.

De botulinespreekuren zijn echt bedoeld voor het geven van de injecties. Helaas heeft de neuroloog niet altijd tijd en ruimte om tijdens dit spreekuur op uw andere klachten in te gaan.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de botulinetoxine behandeling? Dan kunt u deze stellen voor het begin van de behandeling. U kunt ook bellen naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.