Headerafbeelding
Binnentuin met groene bomen
Behandeling

Botoxbehandeling bij overmatige spierspanning en kwijlen

De neuroloog gebruikt Botox (botulinetoxine) als 1e keus behandeling bij bepaalde vormen van overmatige spierspanning (dystonie) of bij kwijlen (hypersalivatie).

Botox zorgt ervoor dat de zenuw geen prikkel kan doorgeven aan de spier of speekselklier. Hierdoor verslapt de spier en maakt de speekselklier minder speeksel aan. Het effect is tijdelijk.

Lees meer

Dystonie

Dystonie is een afwijkende stand van bepaalde lichaamsdelen door onwillekeurig aanspannen van bepaalde spieren. Dit soort plaatselijke dystonie kan vooral voorkomen bij de nek (torticollis), de ogen (blepharospasme) of de stembanden (spasmodische dysfonie). Soms treedt het onwillekeurig aanspannen van bepaalde spieren alleen op bij het uitvoeren van één bepaalde taak. Bijvoorbeeld bij schrijven(schrijverskramp).

Hypersalivatie

Hypersalivatie is speekselvloed (kwijlen). Dit wordt meestal niet veroorzaakt door toegenomen speekselproductie, maar doordat u het speeksel niet of minder goed doorslikt.

Hoe verloopt de behandeling?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze locatie in 's-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen of Rosmalen? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Code NEU-308
Laatste revisie: 6 november 2023 - 08:52
Hoe verloopt de behandeling?

Botoxbehandeling bij overmatige spierspanning en kwijlen

Bloedverdunners

Het is belangrijk dat u voor de behandeling vertelt aan uw arts of u bloedverdunnende middelen gebruikt. Dit omdat u soms blauwe plekken kunt krijgen op de plaatsen waar geprikt gaat worden.

Vervoer naar huis

Wij adviseren u dringend om na de 1e behandeling niet zelf auto te rijden. Regel daarom iemand die u naar huis kan brengen. Heeft u de 1e keer geen last van de behandeling, dan kunt u de volgende keer wel zelf met de auto komen.

Kunt u niet naar uw afspraak komen?

Belt u dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk een werkdag voordat u de afspraak heeft naar de polikliniek. Uw plaats kan dan gebruikt worden om een andere patiënt te helpen. Zo werkt u ook mee om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden!

Waar meldt u zich?

U meldt zich bij de afdeling Klinische Neurofysiologie, gebouw C, verdieping 1, ontvangst 5.

Voor de behandeling

U heeft eerst een afspraak op de polikliniek Neurologie met een neuroloog. Tijdens dat bezoek bekijkt de neuroloog onder andere wat de behandelmogelijkheden zijn.

Soms krijgt u van te voren een E.M.G. onderzoek, zodat de neuroloog weet welke spieren het meest aangedaan zijn.

Tijdens de behandeling

De neuroloog spuit botulinetoxine in de spier(en) of klier(en) waarin u klachten heeft. Het gaat meestal om 1 of meerdere spieren of klieren. Het aantal injecties kan 1 tot 12 stuks zijn. Dit hangt af van de soort dystonie of hypersalivatie.

De behandeling duurt 10 tot 20 minuten.

E.M.G.onderzoek tijdens de behandeling

Ook tijdens de 1e behandelingen zoekt de neuroloog uit welke spieren of speekselklieren met welke dosering ingespoten moeten worden. Daarbij is het doel om zo weinig mogelijk spieren of speekselklieren met zo min mogelijk botulinetoxine te behandelen. Het kan dus zijn dat het effect die 1e keren wat tegen valt. Een van de redenen waarom dit zo wordt gedaan is om onverwachte bijwerkingen te voorkomen.

Ook bij dystonieën anders dan blefarospasme meet de neuroloog vaak de spieractiviteit tijdens de behandeling. Zo kan de neuroloog nog nauwkeuriger de spier(en) vinden en gebieden met veel activiteit opzoeken.

Wanneer merkt u effect van de behandeling?

Het effect is na 1 tot 2 weken merkbaar, maar verdwijnt weer na 2 tot 4 maanden. De behandeling wordt dus iedere 2 tot 4 maanden herhaald voor een zo goed mogelijk resultaat.

Wat is het effect op de lange termijn?

Er zijn geen nadelige effecten op de lange termijn bekend. Door de behandeling van torticollis kunnen wel uw nekspieren dunner worden. Bij sommige patiënten die een goed resultaat hebben van de injecties, kan na een periode van goed effect het resultaat afnemen. Een verklaring is dat patiënten antistoffen gaan vormen tegen de botulinetoxine.

Bijwerkingen

Een behandeling met Botox is een veilige behandeling, maar kan net als elk ander medicijn bijwerkingen veroorzaken. Dit zijn de meest voorkomende:

  • Soms kan een injectie pijn doen, irritatie veroorzaken of heel zelden een allergische reactie geven.
  • Er kan wat Botox terecht komen in een spier die naast de behandelde spier ligt. Daardoor verslapt die spier. Dit trekt na een paar weken vanzelf weer weg.
  • Bij een behandeling in de nek (torticollis) kunnen soms lichte slikklachten of wat zwakte van de nekspieren voorkomen.
  • Is uw nek behandeld dan raden wij u aan om zeer voorzichtig te zijn met het eten van grote stukken vlees, taaier vlees en/of veel alcohol gebruik. Dit omdat er een grotere kans is op verslikking en mogelijke verstikking.
  • Bij de behandeling van de ogen (blepharospasme) kan het bovenste ooglid omlaag gaan hangen of kunt u last hebben van droge ogen.
  • Bij behandeling van speekselvloed kunt u een droge mond of slikproblemen krijgen.
  • Een enkele patiënt kan griepachtige verschijnselen krijgen vlak na de injectie.
  • Op de plaats van de injectie kan een blauwe plek ontstaan, vooral als u bloedverdunners gebruikt. U hoeft voor de behandeling niet te stoppen met de bloedverdunners.

Wanneer neemt u contact op?

Wordt 1 van de bijwerkingen ernstig of krijgt u moeilijkheden met slikken of spreken? Bel dan naar de polikliniek Neurologie. Krijgt u ernstige klachten, waarvan u denkt dat ze te maken hebben met de behandeling? Aarzel dan niet om medische hulp in te schakelen.

Als u de volgende keer voor een nieuwe behandeling met Botox komt, is het belangrijk dat u vertelt dat u last van bijwerkingen heeft gehad. De neuroloog kan hier dan met de behandeling rekening mee houden.

De botulinespreekuren zijn echt bedoeld voor het geven van de injecties. Helaas heeft de neuroloog niet altijd tijd en ruimte om tijdens dit spreekuur op uw andere klachten in te gaan.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Botox behandeling? Dan kunt u deze stellen voor het begin van de behandeling. U kunt ook bellen naar de polikliniek Neurologie, telefoonnummer (073) 553 23 25.