Behandeling

BEP kuren bij kanker van onbekende oorsprong

Uw arts heeft u voorgesteld om u te gaan behandelen met cytostatica (celgroeiremmende middelen). De behandeling die u is voorgesteld heet BEP kuur. In de folder leest u meer over deze behandeling.

Code KUU-035
Laatste revisie: 8 maart 2021 - 16:03

BEP kuren bij kanker van onbekende oorsprong