Behandeling

Behandelschema bij acute lymfatische leukemie voor patiënten > 70 jaar

Er is bij u onlangs de ziekte acute lymfatische leukemie vastgesteld, waarvoor u een behandeling is voorgesteld. Leukemie is een verzamelwoord voor een aantal kwaadaardige ziekten van het beenmerg. Leukemie wordt behandeld met chemotherapie en heeft als doel de kwaadaardige leukemiecellen in het beenmerg te vernietigen.

Code KUU-172
Laatste revisie: 4 oktober 2021 - 14:34

Behandelschema bij acute lymfatische leukemie voor patiënten > 70 jaar