Behandeling

Behandelingen bij een acuut coronair syndroom

De behandeling bij een acuut coronair syndroom is bij iedereen verschillend.

Het hangt van vele factoren af, bijvoorbeeld:

  • Zijn er afwijkingen te zien zijn op het hartfilmpje (ECG)? Zo ja, wat voor afwijkingen?
  • Heeft u in het ziekenhuis ook nog klachten, of niet?
  • Hoe zijn de bloeduitslagen precies?
  • Heeft u in het verleden ook al hartklachten gehad?

Op deze webpagina vindt u algemene informatie over de behandeling bij een acuut coronair syndroom.

Lees meer

Zijn er in de acute fase aanwijzingen dat een kransslagader plotseling en volledig is afgesloten? Dan doet de arts met spoed een dotterbehandeling. Het is belangrijk om het bloedvat zo snel mogelijk te openen. Zo kunnen we de schade aan de hartspier beperken.

In alle andere gevallen doet de arts eerst extra onderzoek. Blijkt na een hartkatheterisatie dat 1 of meerdere kransslagaders zijn vernauwd, dan overleggen we dit in het Hartteam*. Het Hartteam doet dan een voorstel voor een behandeling met medicijnen, een dotterbehandeling of een hartoperatie.

* Het Hartteam bestaat uit een interventiecardioloog en een hartchirurg uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Betrokken afdelingen

Code CAR-906
Laatste revisie: 8 december 2023 - 08:23

Behandelingen bij een acuut coronair syndroom

Met een dotterbehandeling kan de arts een vernauwing in de kransslagaders van het hart opheffen. De vernauwing wordt opgerekt door het opblazen van een ballonnetje in de kransslagader. Daarna kan het bloed weer goed doorstromen en het hart van zuurstof voorzien.

Het kan zijn dat de arts een stent plaatst tijdens de dotterbehandeling. Andere namen voor de dotterbehandeling zijn ballondilatatie en percutane coronaire interventie (PCI).

Meer informatie over de dotterbehandeling en stentbehandeling

Of kijk op de website van de Hartstichting.

Soms lukt het opheffen van een vernauwing niet via een dotterbehandeling. Bijvoorbeeld omdat de vernauwing op een moeilijk te bereiken plek zit, of omdat er meerdere vernauwingen aanwezig zijn. Uw arts kan dan met u bespreken dat een bypassoperatie- en omleidingoperatie nodig is. Er worden dan omleidingen aangelegd rond de vernauwing. Dit is een grotere ingreep, namelijk een open-hartoperatie. Deze operatie wordt in een ander ziekenhuis gedaan. De medische term voor een bypassoperatie is Coronary Artery Bypass Grafting (CABG).

Kijk voor meer informatie op de website van de Hartstichting.

Om het hart te ontlasten of om (nieuwe) klachten te voorkomen wordt bij een acuut coronair syndroom of hartinfarct meerdere soorten medicijnen voorgeschreven. In de meeste gevallen zijn ze voor langere tijd nodig of soms levenslang. De medicijnen kunnen ook nodig zijn als iemand geen klachten meer heeft.

Meer informatie over medicijnen