Behandeling

Beenamputatie, revalidatie

Door te revalideren na een beenamputatie is het de bedoeling dat de revalidant zich weer zelfstandig kan redden in de eigen omgeving.

Een amputatie is een ingrijpende gebeurtenis. De revalidatie die u daarna krijgt is een proces van vallen en opstaan. U krijgt daarbij te maken met overwinningen en soms ook met teleurstellingen. Revalidatie is niet alleen het weer leren lopen. We kijken ook hoe u functioneert in het dagelijks leven, zowel thuis als in de maatschappij.

Bij een beenamputatie verliest u iets dat u dierbaar is, een deel van uw lichaam. Dit moet u verwerken en dat is heel normaal. Tijdens uw revalidatie besteden wij hier dan ook aandacht aan. Ook uw naasten betrekken we bij uw revalidatieproces.

Is het niet mogelijk om een prothese te gebruiken of wilt u geen prothese gaan gebruiken? Ook dan helpen wij u om uw leven zonder prothese zo gemakkelijk mogelijk te maken. De orthopedisch instrumentmaker kan een sierprothese maken, zodat het minder opvalt dat u een (deel van uw) been mist.

Hoe verloopt de revalidatie?

Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw behandeling.

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code REV-080
Laatste revisie: 1 mei 2024 - 15:21
Hoe verloopt de revalidatie?

Beenamputatie, revalidatie

Heeft u in uw dagelijks leven last van beperkingen door de beenamputatie, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging, het huishouden, het gezinsleven en bij uw werk of hobby’s? Dan is revalidatie zinvol.

Het doel van de revalidatie is dat u zich zo goed mogelijk, zelfstandig kunt redden in uw eigen omgeving. Hiervoor is het nodig dat u zichzelf weer leert verplaatsen na de amputatie. Dit kan zijn met een rolstoel of met een prothese. Dat u zichzelf kunt verplaatsen is geen doel op zich, het is een voorwaarde om uw dagelijks leven zoveel mogelijk weer op te pakken.

Welke zorgverleners zijn betrokken bij uw behandeling en revalidatie?

Het behandelteam bestaat uit meerdere zorgverleners. Uw revalidatie begint al op de afdeling Chirurgie. Bij uw revalidatie zijn verschillende zorgverleners betrokken:

  • In het ziekenhuis zijn dat de chirurg, verpleegkundigen, fysiotherapeut, ergotherapeut en eventueel de geestelijke verzorging. De revalidatiearts wordt snel bij uw revalidatie betrokken.
  • Ook in het revalidatiecentrum zijn er verschillende zorgverleners bij uw revalidatie betrokken. Dit zijn dezelfde zorgverleners als in het ziekenhuis, maar ook de maatschappelijk werker, bewegingsagoog en zo nodig een psycholoog.

Wie ziet u nog meer tijdens uw behandeling?

  • Elke 2 weken sluit een ervaringsdeskundige vanuit de vereniging “Korter Maar Krachtig” aan bij een van de behandelgroepen.
  • De instrumentmaker, maakt uw prothese. Na de revalidatie komt u regelmatig terug bij de instrumentmaker.
  • Soms gaat u ook naar de orthopedisch schoenmaker. Dit hangt af van de oorzaak van de amputatie en mogelijke bijkomende medische problemen.

Revalidatie met opname (klinisch) of vanuit huis (poliklinisch)?

We proberen iedereen direct poliklinisch te laten revalideren. Er kunnen echter redenen zijn om u toch eerst op te nemen voor revalidatie. Zodra u zich veilig thuis kunt redden, kunt u verder poliklinisch revalideren.

Als de vaatchirurg verwacht dat bij u een amputatie nodig is, dan betrekt hij de revalidatiearts bij uw behandeling. Soms moet de arts besluiten om met spoed te amputeren. Dan komt de revalidatiearts zo snel mogelijk na de operatie bij u.

De revalidatiearts of een van zijn/haar arts-assistenten (basisarts of arts in opleiding) komt voor de operatie met u praten over uw verwachtingen en wensen. De arts bespreekt ook met u of u een prothese wil, maar ook of dit haalbaar is. Afhankelijk hiervan spreekt de arts af of u gaat revalideren bij Tolbrug specialistische revalidatiegeneeskunde. Het kan ook zijn dat u bijvoorbeeld via de Geriatrische Revalidatie Zorg uw zelfstandigheid zoveel mogelijk probeert terug te krijgen.

Wat gebeurt er na de amputatie?

Na de amputatie gaat u naar huis of naar de klinische afdeling van de Tolbrug. Uw arts bepaalt wanneer u met ontslag mag. Tot die tijd oefent u in het ziekenhuis met de therapeuten van de paramedische afdeling.

Het behandelprogramma van Tolbrug duurt 20 weken. Het programma is opgebouwd uit verschillende modules. Deze volgt u voor een deel in groepsverband en voor een deel individueel.

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

  • U leert functioneren zonder prothese en uw stomp wordt klaargemaakt voor het dragen van de prothese.
  • Het wennen aan de prothese.
  • Het vertrouwd raken met de prothese.

Daarnaast letten de zorgverleners er ook op hoe u omgaat met de amputatie en deze verwerkt. Daar betrekken de zorgverleners ook uw familie of naasten. Tijdens uw behandelprogramma heeft u samen met uw naaste regelmatig een gesprek met het behandelteam. Tijdens dit gesprek bespreken we met u hoe uw revalidatie verloopt. Tijdens uw revalidatie op bij Tolbrug specialistische revalidatie heeft u een eigen coach. Deze coach is uw aanspreekpunt in deze periode.

Na de revalidatiebehandeling blijft u onder controle bij de Tolbrug. Tijdens uw afspraak ziet u de revalidatiearts, een fysiotherapeut en de instrumentmaker weer.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bellen, telefoonnummer (073) 553 56 00.