bloesem

Als u betrokken bent bij een onverwacht ernstige gebeurtenis

Veilige zorg heeft onze voortdurende aandacht. Maar soms gebeurt er in het ziekenhuis onverwacht iets ernstigs tijdens of na een behandeling of opname. Dit kan gevolgen hebben voor u of uw naasten.

Een gevolg kan een langere ziekenhuisopname zijn, een tijdelijke beperking, maar heel soms ook blijvende schade of zelfs overlijden. Bij een onverwacht ernstige gebeurtenis (OEG) gaan we zorgvuldig na wat er is gebeurd en zijn we hier open over.

Hieronder leest u wat u van ons mag verwachten als u betrokken bent geweest bij een onverwacht ernstige gebeurtenis. Welke stappen wij zetten en waar u terecht kunt als u vragen heeft.

Patiënten die betrokken zijn geweest bij een onverwacht ernstige gebeurtenis hebben meegedacht over deze folder. Mocht u suggesties hebben, dan horen wij dat graag van u.

Een open en eerlijk gesprek

Als er in de zorg voor u of uw naaste iets niet goed is gegaan, is een open en eerlijk gesprek hierover met uw zorgverlener van groot belang. De eindverantwoordelijk medisch specialist neemt daarom zo snel mogelijk contact met u of uw naaste op.

Wat kunt u van dit gesprek verwachten?

Soms is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn. Vaak is daarvoor verder onderzoek nodig. De eindverantwoordelijk medisch specialist bespreekt open en duidelijk met u wat er is gebeurd, voor zover dat op dat moment bekend is.

Daarnaast bespreekt de medisch specialist met u:

  • welke mogelijke gevolgen dit voor u heeft of later nog kan hebben;
  • dat er melding van de gebeurtenis is gedaan bij de Commissie Onverwacht Ernstige Gebeurtenissen (OEG) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Soms is het nodig dat er ook een melding wordt gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als er een vermoeden is van een (mogelijke) medische calamiteit. U wordt hier altijd over geïnformeerd;
  • dat een patiëntencontactpersoon mogelijk contact met u opneemt om u verder te informeren en te begeleiden.

Commissie OEG

Iedere medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan een onverwacht ernstige gebeurtenis melden. De melding komt binnen bij onze afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Hier werken Experts Patiëntveiligheid.  Zij beoordelen de melding volgens een vaste procedure.

Na deze beoordeling bespreken de Experts Patiëntveiligheid de melding in de Commissie Onverwacht Ernstige Gebeurtenissen (OEG). Deze commissie bepaalt of en hoe de melding onderzocht gaat worden. Het doel van een onderzoek is te achterhalen wat de oorzaak is van de gebeurtenis en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

Als er geen reden is tot verder onderzoek informeert de medisch specialist of patiëntencontactpersoon u hierover.

Patiëntencontactpersoon

Als er een onverwacht ernstige gebeurtenis in het ziekenhuis wordt gemeld en onderzocht, dan neemt een patiëntencontactpersoon mogelijk contact op met u of uw naaste.

De patiëntencontactpersoon is onafhankelijk en begeleidt en ondersteunt u en/of andere naasten tijdens het onderzoek. U kunt uw vragen stellen en advies vragen. De patiëntencontactpersoon informeert u verder over het onderzoeksproces. Zo nodig kan zij ook helpen bij het vinden van meer gerichte ondersteuning.

Meer informatie

In de folder ‘Hoe verloopt een onderzoek naar een onverwachte ernstige gebeurtenis’ leest u meer over het onderzoeksproces. 

Wilt u contact opnemen met een patiëntencontactpersoon, dan kan dit op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur op telefoonnummer (073) 553 26 39.

Code ALG-520
Laatste revisie: 12 oktober 2022 - 14:27