Headerafbeelding
Kersenbloesem in de binnentuin
Afdeling

Verpleegkundig spreekuur Parkinson

Het verpleegkundig spreekuur Parkinson is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Als u de ziekte van Parkinson heeft, geeft de neuroloog u informatie over de ziekte en behandelmethoden. Het blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte van Parkinson vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met de ziekte. Daarom is er in het Jeroen Bosch Ziekenhuis een verpleegkundig spreekuur.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Praktische tips

Wat neemt u mee?

Bij iedere afspraak in het ziekenhuis neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO).

Hier vindt u meer informatie over wat u moet meenemen.

Afspraak op onze hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch? Meld u eerst digitaal aan. Lees hier hoe dit werkt.

Opleidingsziekenhuis

In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassis­tenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behan­deld wordt door een zorgverlener in opleiding. Deze zorgverlener werkt altijd onder supervisie van een gekwali­ficeerde zorgverlener.

MijnJBZ

Via MijnJBZ kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien? 

Gegevens delen

Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming geven om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Bekijk uw zorgverzekering

Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Onze zorgverleners

Maak hier kennis met het behandelteam.
Leonie van Keulen
L. van Keulen
Verpleegkundig specialist
Profielfoto zorgverlener Angret Minten
J.A.M. Minten
Parkinsonverpleegkundige
Bekijk ons team

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code NEU-098
Laatste revisie: 13 juli 2023 - 14:58
Over dit spreekuur

Verpleegkundig spreekuur Parkinson

U kunt bij het verpleegkundig spreekuur Parkinson terecht als:

  • U een verwijzing heeft van uw neuroloog.
  • U hier zelf behoefte aan heeft. Geef dit dan aan bij uw neuroloog.

Samen met de parkinsonverpleegkundige bepaalt u hoe vaak u van het spreekuur gebruik maakt. Wij raden u aan om in ieder geval 1 keer per jaar een afspraak te maken. De parkinsonverpleegkundige bespreekt dan met u hoe het gaat en voor eventuele problemen kan een oplossing gezocht worden.

Bereikbaarheid

  • Angret Minten, parkinsonverpleegkundige: maandag t/m donderdag via telefoonnummer (073) 553 49 84 of 06-22 25 03 13.
  • Leonie van Keulen, verpleegkundig specialist Neurologie/Parkinson: dinsdag t/m vrijdag via telefoonnummer (073) 553 23 25.

De neuroloog bespreekt tijdens het spreekuur de ziekte van Parkinson zelf en de behandeling.

Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de gevolgen van de ziekte van Parkinson in het dagelijkse leven van u en uw naasten. Dat kunnen praktische zaken zijn zoals omdraaien in bed, opstaan, aan- en uitkleden, spreken en gebruik van medicijnen. Maar het kan ook over het huishouden en uw werk gaan. Daarnaast kunt u vragen stellen over het leren omgaan met de ziekte, depressie en emoties. Gebruikt u medicijnen? Breng deze dan mee naar het verpleegkundig spreekuur.

De parkinsonverpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen en zoekt samen met u naar passende oplossingen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist heeft gekregen waar nodig aanvullen en duidelijker maken. Mogelijk verwijst de parkinsonverpleegkundige u naar hulpverleners of hulpverlenende instanties. Natuurlijk worden deze oplossingen besproken met de neuroloog als dat nodig is.