Headerafbeelding
Zwangere vrouw loopt over de Boulevard
Afdeling

Spreekuur prenatale diagnostiek

Het spreekuur prenatale diagnostiek is bedoeld voor zwangere vrouwen die overwegen hun kindje te laten onderzoeken op mogelijke aangeboren afwijkingen. 

Het verschil tussen prenatale screening en prenatale diagnostiek is dat er bij prenatale screening alleen een risico-inschatting gemaakt wordt. Bij prenatale diagnostiek wordt echt een diagnose gesteld.

Over dit spreekuur

Alle belangrijke informatie op een rij

Betrokken afdelingen

Meer informatie

Code AFD-019
Laatste revisie: 14 maart 2024 - 10:34
Over dit spreekuur

Spreekuur prenatale diagnostiek

Voor wie is dit spreekuur?

U kunt terecht op het spreekuur prenatale diagnostiek als u zwanger bent én:

  • er een verhoogd risico is dat u een kindje krijgt met een aangeboren afwijking, op basis van uw eigen voorgeschiedenis of omdat er in uw familie een aangeboren afwijking voorkomt;
  • er aanwijzingen zijn voor het bestaan van aangeboren afwijkingen bij uw kindje, op basis van eerder onderzoek in uw zwangerschap.

Vormen van prenatale diagnostiek

Er zijn verschillende vormen van prenatale diagnostiek. Voorbeelden zijn een vlokkentest en vruchtwaterpunctie. Hiermee kunnen we onderzoeken of er sprake is van een chromosoomafwijking. Deze onderzoeken worden in het RadboudUMC in Nijmegen gedaan.

We kunnen ook een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO) uitvoeren. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld een hartafwijking of open ruggetje ontdekken. Dit onderzoek wordt in het Jeroen Bosch Ziekenhuis gedaan. 

Het eerste bezoek

We doen een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Wordt er een afwijking gevonden, dan vindt teamoverleg plaats. U wordt uitvoerig geïnformeerd over de gevolgen en het te voeren beleid. Zo nodig wordt u verwezen voor een punctie.

Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft voor prenatale diagnostiek een samenwerkingsverband met het RadboudUMC in Nijmegen. Dit samenwerkingsverband heet het Netwerk Prenatale Diagnostiek Nijmegen.