Tarieven en vergoedingen SMC

Hier vindt u meer informatie over de tarieven en vergoedingen van het Sport Medisch Centrum.

Sportgeneeskunde

Basisverzekering

De kosten voor een consult voor de sportarts worden gedekt uit de basisverzekering als u bent verwezen door uw huisarts.

Aanvullende verzekering

De kosten van een sportmedisch onderzoek of advies bij een SCAS gecertificeerd sportmedisch centrum wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar als u aanvullend verzekerd bent. Dit heeft geen invloed op uw eigen risico.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis stuurt de rekening via de post naar u toe. Deze rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het soort zorgverzekering die u heeft afgesloten, of u recht heeft op een vergoeding. U kunt in uw polisvoorwaarden zien of de kosten van uw onderzoek of behandeling worden vergoed.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het SMC komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Bent u niet voldoende verzekerd? Dan ontvangt u van ons een factuur.

Op Sportzorg.nl vindt u een actueel overzicht van de vergoedingen voor sportgeneeskunde vanuit uw zorgverzekeraar.

Tarieven 2024

Overzicht vergoedingen sportarts

Voor een overzicht van de vergoedingen voor de sportarts kunt u kijken bij sportzorg.nl.

Fysiotherapie

Basisverzekering

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als u een chronische indicatie heeft, wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering vergoedt. Een chronische indicatie wordt alleen afgegeven door uw behandelend arts of specialist. Informatie over chronische indicatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Aanvullende verzekering

Heeft u geen chronische indicatie? Dan heeft u een aanvullende verzekering nodig. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het SMC komt. Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar. Bent u niet voldoende verzekerd? Dan krijgt u van ons een rekening.

Tarieven

Bij het SMC wordt de fysiotherapeutische zorg gedaan door fysiotherapeuten van Fysiom Fysiotherapie. Kijk voor een actueel overzicht van de tarieven op de website van Fysiom.

Expertise voeding en expertise prestatiegedrag

De tarieven voor expertise voeding en expertise prestatiegedrag kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar of bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden.

Niet nakomen van een afspraak

Kunt u niet naar de afspraak komen? Dan vragen wij u om de afspraak zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. U kunt hiervoor bellen naar het Sport Medisch Centrum, telefoonnummer (073) 553 35 53, kies voor optie 2. Als u de afspraak niet op tijd heeft afgezegd, moet u een deel van het bedrag van het onderzoek toch betalen bij niet-verzekerde zorg.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de tarieven van een behandeling of DBC zorgproduct? Of heeft u een vraag over een rekening die u heeft ontvangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Bekijk dan onze veel gestelde vragen. Of neem dan contact op met de afdeling Facturatie.

Code SMC-039
Laatste revisie: 3 januari 2024 - 13:58