Uw bezoek aan de polikliniek

Een huisarts of andere specialist kan u verwijzen naar een van onze reumatologen. Aan de hand van de verwijzing plannen we een afspraak in. Hierbij houden we zo goed mogelijk rekening  met de mate van spoed die uw klacht heeft.

Het eerste bezoek

Het eerste bezoek aan de reumatoloog is uitgebreid. Er vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats en een compleet lichamelijk onderzoek. Hierbij kijken we vaak breder dan alleen naar de gewrichten of spieren waarvan u last heeft.

In sommige gevallen kan de reumatoloog naar aanleiding van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek al een conclusie trekken en dit met u bespreken. In andere gevallen is aanvullend onderzoek nodig. Dit is vaak in de vorm van bloed- en urineonderzoek en/of röntgenonderzoek.

Vervolgcontroles

Nadat  alle onderzoeken zijn afgerond, bespreekt de reumatoloog meestal tijdens het tweede  bezoek de uitslagen en conclusies met u.

Als er sprake is van een ontstekingsziekte, doet de reumatoloog een behandelvoorstel. Meestal is dit een behandeling met medicijnen. Omdat de meeste reumatische ziektes chronisch zijn en niet helemaal te genezen, blijft u vaak meerdere jaren onder controle  bij de reumatoloog. Natuurlijk kunt u bij nieuwe klachten of problemen ook tussen uw controleafspraken door terecht op de polikliniek.

Als er geen sprake is van een ontstekingsziekte geeft de reumatoloog u uitleg en advies en verwijst hij/zij u weer terug uw huisarts voor verdere begeleiding.

De huisarts krijg door middel van een brief altijd bericht over de bevindingen en suggesties om u verder te behandelen en te begeleiden.

De verpleegkundig specialist

Uw reumatoloog werkt nauw samen met de verpleegkundig specialist. Zij geeft voorlichting over reumatische ziekten en behandeling. Ook verricht zij een aantal medische taken onder eindverantwoordelijkheid van uw reumatoloog.

Bij een aantal veel voorkomende ziektes zoals reumatoïde artritis, jicht en polymyalgia rheumatica (“spierreuma”) voeren de reumatoloog en de verpleegkundig specialist vaak om en om de poliklinische controles uit. Op deze manier kunnen wij meer patiënten helpen. Voor u is het belangrijk dat u naast uw reumatoloog nog een vertrouwd persoon heeft bij wie u terecht kunt als er problemen zijn.

Laatste revisie: 6 december 2018 - 12:06