Rooming-in op de afdeling Geriatrie

Als uw naaste is opgenomen op de afdeling Geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, kunnen wij u adviseren om overdag en ‘s nachts bij uw naaste aanwezig te zijn. Dit noemen we rooming-in. Hier leest u wat dat inhoudt en welke afspraken er gelden op de afdeling Geriatrie.

Wat is rooming-in?

Rooming-in betekent dat er buiten de bezoektijden een naaste van de patiënt aanwezig mag zijn. Het doel hiervan is om het verblijf van de patiënt op de afdeling zo goed mogelijk te laten verlopen en hiermee te zorgen voor een beter herstel. Rooming-in is een mogelijkheid die wij als ziekenhuis aanbieden, maar dit is zeker geen verplichting. De arts en/of verpleegkundige bespreken met u hoe dit het beste ingevuld kan worden.

Wanneer passen we rooming-in toe?

Rooming-in kan van toepassing zijn in verschillende situaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn als uw naaste onrustig is in zijn of haar gedrag, dat veroorzaakt wordt door een ziektebeeld. Dit kan ervoor zorgen dat uw naaste minder goed herstelt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onrust ‘s nachts: door te blijven slapen, kunt u als naaste van de patiënt een herkenningspunt zijn. Mogelijk heeft u naaste hierdoor minder last van onrust, waardoor uw naaste een betere nachtrust heeft. Dit bevordert het herstel.
  • Onrust overdag: wanneer uw naaste overdag onrustig is, kan hij/zij ook vaak niet goed herstellen. Door buiten de bezoektijden aanwezig te zijn, kunt u er mogelijk voor zorgen dat uw naaste minder last heeft van onrust.
  • Weigering van dagelijkse bezigheden: als uw naaste niet wil eten of niet geholpen wil worden door de verpleging met het eten of het innemen van medicijnen, kunt u uw naaste hierin mogelijk wel ondersteunen.

Er zijn ook nog andere redenen waarom rooming-in gunstig voor patiënten kan zijn. Per patiënt bekijken we welke manier van rooming-in het beste past, en wat de familie of naasten hierin kunnen betekenen

Elke dag bekijkt de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt of rooming-in nog noodzakelijk is. De verpleegkundige overlegt dat met de 1e contactpersoon van uw naaste. Ook bespreekt de verpleegkundige uw ervaringen.

Afspraken bij rooming-in

Om rooming-in zo goed mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal afspraken.

  • Bij rooming-in is het de bedoeling dat er 1 persoon buiten de bezoektijden aanwezig is. Voor het andere bezoek gelden de bezoektijden zoals bij de opname is verteld.
  • Wanneer u buiten de bezoektijden aanwezig bent, wilt u dan rekening houden met de rustmomenten en nachtrust van uw naaste en andere patiënten op de afdeling?
  • Als u overdag buiten de bezoektijden bij uw naaste aanwezig bent, krijgt u van de afdeling koffie en thee aangeboden. De afdeling biedt u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ontbijt, lunch en warme maaltijd.
  • Als u bij uw naaste blijft slapen, regelen we voor u een bed of rooming-in stoel (deze is om te bouwen tot bed). Gebruik van de badkamer en toilet bij de kamer van uw naaste gaat in overleg met de verpleegkundige. U kunt altijd gebruik maken van het bezoekerstoilet.
  • Bent u langere tijd bij u naaste, dan kunt u van de afdeling per 8 uur een kaartje krijgen voor de parkeergarage waarmee u met korting kunt parkeren. U betaald dan een vast bedrag van € 3,00.
  • Voor de verpleegkundige is het belangrijk dat u de kamer ’s avonds opruimt. We vragen u vriendelijk om met de verpleegkundige te overleggen waar u de rooming-in stoel plaatst, zodat deze niet in de weg staat.
  • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de nachtelijke controles bij uw naaste. Houdt u er rekening mee dat deze controles mogelijk ook uw nachtrust kunnen verstoren.

Tot slot

Als we afspreken om rooming-in te doen bij uw naaste, adviseren wij u om ook goed voor uzelf te zorgen! Wissel zoveel mogelijk af met andere familieleden en verdeel de verschillende taken over verschillende personen. Als dit niet mogelijk is, overleg dan met de verpleging hoe u dit het beste kunt oplossen.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek deze dan met de verpleegkundige op de afdeling.

Code GER-118
Laatste revisie: 18 december 2023 - 16:34