Veelgestelde vragen over Orthopedie

Heeft u een vraag? Kijk eerst of het antwoord op uw vraag wellicht op onze pagina met veelgestelde vragen staat, voordat u contact met ons opneemt.

Het maken van een afspraak

Ik wil een afspraak maken bij de orthopedisch chirurg. Heb ik een (nieuwe) verwijsbrief nodig?

Zolang u onder behandeling blijft voor dezelfde zorgvraag (klachten) en de huisarts geen afsluitende brief van het ziekenhuis heeft ontvangen, heeft u geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.

Als tijdens de behandeling in het ziekenhuis een bijkomende aandoening wordt ontdekt voor hetzelfde specialisme, heeft u hiervoor ook geen extra verwijzing nodig. 

Als u voor een andere zorgvraag (nieuwe klachten) naar het ziekenhuis komt, heeft u daarvoor een nieuwe verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de zorgkosten niet vergoed door de zorgverzekering.

Ik wil een second opinion van een andere specialist. Kan ik een doorverwijzing van de arts krijgen?

Als u via de orthopedisch chirurg wordt doorverwezen naar een andere arts of kliniek, regelt de orthopedisch chirurg uw doorverwijzing. Ook wanneer u op eigen verzoek een second opinion aanvraagt bij een andere ziekenhuis/zorginstelling, kunt u een verwijsbrief krijgen van ons.

Kan ik mijn afspraak op de polikliniek vervroegen?

Wanneer u dusdanige (pijn)klachten heeft dat u de gemaakte afspraak wilt vervroegen, dan kan dit alleen via de huisarts. De huisarts bepaalt of het nodig is dat u eerder gezien wordt door de specialist.

Heeft u pijnklachten na een operatie door de orthopedisch chirurg? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat polikliniek Orthopedie voor het vervroegen van de eerste controleafspraak na uw operatie. De orthopedisch chirurg zal beoordelen of een eerdere afspraak zinvol is en u zo nodig eerder te zien.

Kan ik afspraak maken voor een telefonisch consult bij de orthopedisch chirurg?

De orthopedisch chirurgen houden in principe geen telefonische spreekuren. Een telefonische afspraak is alleen mogelijk wanneer de orthopedisch chirurg dit met u afspreekt.

MRI-onderzoek

Ik wil graag een MRI-onderzoek laten doen vóór mijn afspraak bij de orthopedisch chirurg. Kan ik hiervoor een aanvraagformulier krijgen?

Misschien heeft u van uw huisarts of fysiotherapeut het advies gekregen om een MRI-onderzoek te laten doen. De orthopedisch chirurg zal echter eerst uw klachten beoordelen tijdens een consult op het spreekuur. Daarna wordt zo nodig een MRI-onderzoek afgesproken.

Wordt een MRI-onderzoek vergoed?

  • Wanneer een MRI-onderzoek wordt aangevraagd door de orthopedisch chirurg bij de afdeling Radiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt deze vergoed.
  • Wanneer een MRI-onderzoek wordt uitgevoerd in een diagnostisch centrum of elders, zonder doorverwijzing door de orthopedisch chirurg, wordt het onderzoek mogelijk niet vergoed. De kosten van het onderzoek kunnen dan bij u zelf in rekening worden gebracht door de zorgverzekeraar. Wij adviseren u voordat u een afspraak maakt voor het MRI-onderzoek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Uw medische/persoonlijke gegevens en medische verklaringen

Er zijn röntgenfoto’s gemaakt en deze wil ik graag opvragen. Hoe doe ik dit?

Als u een dvd wilt met daarop uw röntgenfoto’s en scans, kunt u deze opvragen bij de afdeling Radiologie.

Ik heb een prothese en wil graag gaan vliegen. Kan ik een bewijs (travelcard) krijgen?

U kunt zonder problemen op reis met het vliegtuig. Een bewijs dat u een prothese heeft, voorkomt tegenwoordig niet meer dat u alsnog gecontroleerd wordt als u gaat vliegen. Wel kunt u bij de controle vermelden dat u een prothese heeft. Soms zal men dit nog eens extra controleren met een metaaldetector.

Hoe kom ik aan een geneeskundige verklaring?

Een behandelend arts mag geen verklaring afgeven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Lees de informatie 'U vraagt een geneeskundige verklaring, wat nu?' (foldercode ALG-203).

Medicijnen

Mijn medicijnen zijn op. Hoe kom ik aan een herhaalrecept?

Voor een tussentijds herhaalrecept voor uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts heeft een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Ik heb veel pijnklachten. Kan ik medicijnen tegen de pijn krijgen?

Voor medicijnen tegen de pijn kunt u terecht bij uw huisarts. De orthopedisch chirurg schrijft deze alleen voor u voor als u op consult komt.

Hoe lang duurt het voordat een corticosteroïden-injectie gaat werken?

De eerste 2 uur na de injectie is de plek wat verdoofd. Binnen 2 dagen zal de injectie gaan werken. De pijn kan hierdoor de eerste 2 weken juist toenemen. Neem eventueel u paracetamol tegen de pijn. Daarnaast kan de plek wat opzwellen of rood worden. Ook kan uw gezicht een rode kleur krijgen. De daadwerkelijke werking van de injectie verschilt per persoon.

Neem contact op met de polikliniek Orthopedie als u koorts krijgt en de plek van de injectie erg warm en rood wordt.

Na een (chirurgische) behandeling

Ik heb een operatie gehad en moet mijn hechtingen laten verwijderen. Waar gebeurt dit?

Oplosbare hechtingen hoeven niet te worden verwijderd; deze lossen vanzelf op. U herkent oplosbare hechtingen aan het doorzichtige materiaal (soort ‘visdraad’).

Zwarte hechtingen en krammen moeten door de huisarts worden verwijderd na de afgesproken periode.

Mijn knie is dik na een meniscusoperatie. Wat moet ik nu doen?

Zwelling van de knie na een meniscusoperatie kan een teken zijn dat u de knie teveel heeft belast. Uw lichaam geeft dan zelf aan dat u meer rust moet nemen. U  kunt het beste uw knie omhoog leggen, met voldoende steun onder het been. Het koelen van de plek kan de pijn verdoven.

Mag ik autorijden na een injectie/marcaïnisatie?

Het is raadzaam iemand mee te nemen die u kan rijden. Alhoewel autorijden meestal goed mogelijk is na een injectie in de knie of schouder, kan de verdoving het gevoel en de kracht beïnvloeden.

Ik wil graag een verwijzing voor fysiotherapie/hulpmiddelen. Hoe krijg ik deze?

Een verwijzing voor de fysiotherapeut/hulpmiddelen kunt u krijgen via uw behandelend orthopedisch chirurg. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Orthopedie.

Ik heb klachten en maak me zorgen. Hoe weet ik of ik een infectie/ontsteking heb?

Als het wondgebied erg gezwollen, warm en rood is en/of u koorts heeft, adviseren wij u tijdens kantooruren contact op te nemen met de polikliniek Orthopedie.

In de weekenden of in avond adviseren wij u contact op te nemen met de Spoedeisende Hulp: (073) 553 27 00.

Ik heb krukken nodig voor na mijn operatie. Hoe kom ik hier aan?

Als u krukken nodig heeft, kunt u deze lenen bij de thuiszorgwinkel in het ziekenhuis of bij u in de omgeving. Krukken worden ook via de Gipskamer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangeboden, hier zijn kosten aan verbonden.

Ik heb een operatie gehad en mijn pleisters mogen eraf. Deze zitten echter vastgeplakt. Hoe kan ik deze los krijgen?

Als u na het verwijderen van de pleister mag douchen, is het spoelen met schoon water effectief om de pleister los te weken.

Wanneer mag ik douchen na operatie?

Het hangt af van de operatie en het wondgebied wanneer u weer mag douchen. In de meeste gevallen (bijvoorbeeld na een kijkoperatie) mag het wondgebied nat worden zodra de wondjes droog zijn. U mag dan echter geen zeep gebruiken.

Na mijn operatie heb ik pijnklachten. Kan ik eerder terecht op het spreekuur dan de eerstvolgend geplande controleafspraak?

Heeft u pijnklachten na een operatie door de orthopedisch chirurg? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat polikliniek Orthopedie voor het vervroegen van de eerste controleafspraak na uw operatie. De orthopedisch chirurg zal beoordelen of een eerdere afspraak zinvol is en u zo nodig eerder te zien.

Code ORP-114
Laatste revisie: 9 februari 2024 - 08:25