U vraagt een geneeskundige verklaring, wat nu?

Heeft u uw arts gevraagd om een geneeskundige verklaring, maar heeft uw arts dit geweigerd? Uw arts volgt hierbij de regels van de KNMG. Dit is de beroeporganisatie voor artsen.

Wat is een geneeskundige verklaring?

Een geneeskundige verklaring is een verklaring van uw arts, waarin hij/zij - op basis van uw medische gegevens - een waardeoordeel geeft over u en uw gezondheidstoestand. U kunt deze verklaring bijvoorbeeld nodig hebben voor uw annuleringsverzekering, het CBR, uw werkgever of opleiding.

Alleen medische feiten, geen oordeel

Volgens de regels van de KNMG mag uw behandelend arts alleen een verklaring afgeven met feiten over uw medische toestand. Ook mag uw arts bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan de polikliniek bevestigen, of het feit dat u in het ziekenhuis bent opgenomen en dus niet op vakantie kan gaan of naar school kan gaan. Ook mag uw arts verklaren welke medicijnen u gebruikt, voor een zogenaamde ‘Schengenverklaring’ of geneesmiddelenpaspoort. (Een Schengenverklaring heeft u nodig als u een 'opiaat' (bijvoorbeeld morfine of codeïne) gebruikt en naar het buitenland gaat reizen.)

Maar, uw arts mag geen waardeoordeel geven over uw gezondheidstoestand. Uw arts mag dus niet verklaren of u in staat bent om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, een vliegreis te maken, dat u een parkeervergunning nodig heeft, enzovoorts.

Waarom niet?

De belangrijkste redenen waarom uw behandelend arts geen geneeskundige verklaring mag geven, zijn:

  • Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op de behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kunnen opbouwen. Om belangenconflicten te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen uw behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Dan belemmert niets u om de arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor de behandeling.
  • Uw behandelend arts kan vaak geen goed oordeel geven, omdat hij/zij niet weet welke criteria van toepassing zijn. Want wat zijn de criteria om wel/niet een vliegreis te mogen maken, auto te mogen rijden, enzovoorts? Artsen die wel een geneeskundige verklaring afgeven (bijvoorbeeld voor een rijbewijskeuring) weten precies welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.

Wat als u toch een geneeskundige verklaring nodig heeft?

U kunt het volgende doen:

  • U kunt bij de instantie die om de geneeskundige verklaring vraagt, informeren of u zelf een verklaring over uw gezondheidstoestand mag afgeven, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
  • U kunt een kopie van uw medische gegevens opvragen en deze toesturen aan de instantie die om de verklaring vraagt. Via MijnJBZ (www.mijnjbz.nl) kunt u onder andere uitslagen van onderzoeken inzien en printen. Of u vraagt gegevens op via het formulier ALG-026.
  • U kunt voor de noodzakelijke beoordeling naar een arts gaan waarbij u niet onder behandeling bent. Deze arts is onafhankelijk en maakt een eigen beoordeling van de situatie. Deze arts kan, met uw toestemming, ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij uw arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.
  • Als de geneeskundige verklaring alleen gaat over de behandeling in het ziekenhuis, kunt u met de huisarts bespreken of hij/zij een geneeskundige verklaring kan geven. Soms kan de huisarts op basis van de correspondentie met het ziekenhuis (huisartsenbrieven) weergeven wat er met een patiënt aan de hand is.
  • Als u de verklaring nodig heeft voor iets wat uw zorgverzekering betreft, kunt u de medisch adviseur van uw zorgverzekeraar uw gegevens uit het medische dossier geven. Hij/zij kan dan een oordeel vellen (over zaken die de verzekering aangaan).
Code ALG-203
Laatste revisie: 8 augustus 2022 - 15:13