Robotchirurgie

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis beschikt over 2 Da Vinci operatierobots.

Een paar operatiekamers in het Operatiecentrum zijn speciaal ingericht voor robotchirurgie. De operatierobot wordt gebruikt door de urologen, chirurgen en gynaecologen.

Operatiecentrum - robotchirurgie

Wat is robotchirurgie?

De specialist bedient de operatierobot vanuit een cockpit. De robot heeft 4 armen. Aan 3 van deze robotarmen kunnen operatie-instrumenten worden bevestigd. De andere arm heeft een scoop met een camera. Dit deel van de robot staat aan de operatietafel. Nadat de buik van de patiënt is opgeblazen met CO2 worden via een paar kleine sneetjes in de buikwand de instrumenten in het lichaam van de patiënt gebracht.

De opstelling van apparatuur en artsen bij een operatie met een robot

Als de specialist de joystick in de cockpit bedient, zet de robot deze bewegingen direct om in precieze bewegingen van de instrumenten. De robot kan 'polsbewegingen’ maken die voor de menselijke hand onmogelijk zijn. En als bijvoorbeeld de hand van de chirurg zou trillen, zorgt de robot ervoor dat het operatie-instrument niet trilt.

Hoewel de term 'robot' anders doet vermoeden kan het systeem niet worden geprogrammeerd of zelf beslissingen nemen. De operateur stuurt direct de armen van de robot vanuit de cockpit aan.

Wat zijn de voordelen van robotchirurgie?

Er kan met de robot heel nauwkeurig geopereerd worden en de kans op onbedoelde weefselschade is kleiner. Een ander voordeel van de operatierobot is dat de operatierobot het beeld meerdere malen vergroot en een driedimensionaal beeld laat zien. De specialist heeft zo een veel beter zicht op het operatiegebied.

Operatiecentrum - robotchirurgie handeling

Ervaring

De robottechniek is voldoende uitgeprobeerd maar ’de robot is zo goed als degene die haar bedient'. Ervaring met robotchirurgie is dus belangrijk. De specialisten die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met de robot opereren hebben allemaal ruime ervaring met deze techniek. Specialisten die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden opgeleid, krijgen ook het gebruik van de robot aangeleerd.

Code URO-114
Laatste revisie: 21 februari 2024 - 12:29