Headerafbeelding
De weg wijzen via de routewijzer boulevard
Afdeling

Klachtenbemiddeling

Bent u ontevreden en u komt er niet uit met de zorgverlener(s) of u wilt hierbij ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met een klachtenbemiddelaar. Meer informatie over klachten vindt u op de pagina 'Als de zorg anders loopt dan verwacht'.

De klachtenbemiddelaar kiest geen partij, heeft geen oordeel, is onafhankelijk en probeert bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Zij kan u informatie geven, advies geven, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij bemiddelen tussen u en de betrokken zorgverlener(s), als een gesprek tussen u en de zorgverlener in eerste instantie onvoldoende oplevert.

Kunt u niet zelf een klacht indienen of in gesprek gaan met de klachtenbemiddelaar? Dan kunt u uw familie of naaste vragen om dat voor u te doen. Daarvoor moet u wel toestemming (machtiging) te geven aan uw familie of naaste, zodat we zeker weten dat u het hier mee eens bent.

U kunt uw klacht niet anoniem indienen, want dan kunnen wij niet reageren op een specifieke situatie en we vinden het erg belangrijk dat een zorgverlener kan reageren op onvrede.

Meer informatie

Code AFD-096
Laatste revisie: 4 juli 2023 - 14:02

Klachtenbemiddeling