Multidisciplinair overleg (MDO) A6 Zuid Kinderafdeling

Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg waarbij verschillende zorgverleners bij elkaar komen. Dit zijn zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor uw kind. Wij vinden het belangrijk dat u meedoet aan de verzorging en verpleging van uw kind. Daarom vragen wij u om bij het MDO aanwezig te zijn.

Wat gebeurt er bij dit MDO?

Tijdens het MDO komen u en alle zorgleners die aanwezig zijn aan het woord. Iedereen kan dan zijn/haar gedachtes /observaties of vragen bespreken. We bespreken hoe de opname verloopt, de behandelingen op korte en lange termijn en de voorbereiding op het ontslag.

Welke zorgverleners kunnen bij het MDO aanwezig zijn?

 • Arts(en) (hoofd- of medebehandelaar, arts-assistent, coassistent)
 • Verpleegkundige(n)
 • Medisch Pedagogisch Zorgverlener
 • Coördinerend verpleegkundige
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Diëtist
 • Psycholoog
 • Psychiater
 • Stagiaires
 • Medisch Maatschappelijk Werker
 • Geestelijk verzorger
 • Mogelijk ook hulpverleners uit de thuissituatie (huisarts, consultatiebureau, wijkverpleegkundige, kinderthuiszorgverpleegkundige)

Tijdens het MDO maken we een verslag. Dit plaatsen we in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van uw kind. Alle betrokken zorgverleners kunnen dan de besproken behandelingen en gemaakte afspraken nalezen.

Voorbereiding op het MDO

Om u goed voor te bereiden vragen wij u om uw gedachten/observaties/vragen vooraf op te schrijven. De verpleegkundige helpt u hier graag bij en noteert de vragen dan al in het patiëntendossier. Zo kunnen alle betrokken zorgverleners van tevoren de vragen lezen en zich alvast voorbereiden.

De verpleegkundige bespreekt met u welke zorgverleners bij het MDO aanwezig zijn. Deze zorgverleners kunnen stagiaires vanuit hun vakgebied meebrengen. Dit is gebruikelijk in een opleidingsziekenhuis, zoals het JBZ.

Het MDO plannen we meestal op een dinsdag en is op de Afdeling A6 Zuid en duurt ongeveer 20 minuten. De verpleegkundige geeft u de tijd van het MDO door.

Aanwezigheid bij het MDO

We vinden het fijn, maar zeker ook belangrijk als u aanwezig bent bij het MDO. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen ook bij het MDO aanwezig zijn. Overleg dit vooraf even met de verpleegkundige. Wanneer u niet aanwezig kunt of wilt zijn, kunt u dit bespreken/aangeven bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.

Code KIN-765
Laatste revisie: 16 februari 2024 - 15:16