Een bezoek aan de apotheek

De apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een 24 uurs poliklinische apotheek, die zit bij de hoofdingang van het ziekenhuis.

Patiënten van de verschillende poliklinieken kunnen bij ons de medicijnen en hulpmiddelen afhalen die de specialist heeft voorgeschreven. Dat kan bijvoorbeeld na het ziekenhuisbezoek of na ontslag uit het ziekenhuis. Het assortiment van de apotheek is zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, verpleegkundigen en afdelingen.

Voor wie is de apotheek bedoeld?

Zowel poliklinische bezoekers, als patiënten die na een opname ontslagen worden, kunnen bij de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht. Bent u medewerker van het ziekenhuis of vindt u het handig bij ons uw medicijnen op te halen, dan bent u ook van harte welkom. We informeren via het landelijk schakelpunt (LSP) andere apotheken over de afgeleverde medicijnen.

U bent vrij om te kiezen waar u uw recept inlevert. U kunt dus ook naar een andere apotheek gaan.

We zijn de dienstapotheek voor de regio ’s-Hertogenbosch, in de avond, nacht en op zon- en feestdagen. Hiervoor gelden echter wel aparte tarieven.

Het landelijk schakelpunt (LSP)

Het LSP zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Toestemming

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend.

Tarieven in de avond, nacht en weekenden

In de avond, nacht, op zon- en feestdagen gelden aparte tarieven. U betaalt voor spoedrecepten meer dan overdag.

Meer informatie

Wat zijn de openingstijden?

De apotheek is 7 dagen per week 24 uur per dag geopend.

Als u voor het eerst medicijnen bij ons haalt

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig als u voor het eerst bij ons komt.

  • Neem de 1e keer uw verzekeringsbewijs en geldig legitimatiebewijs mee bij uw bezoek aan de apotheek.
  • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of stoffen is het belangrijk dat u dit doorgeeft aan de apotheek.
  • Gebruikt u meerdere medicijnen? Dan raden wij u aan een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar onze apotheek. Denk daarbij ook aan uw zelfzorgmiddelen, want deze kunnen invloed hebben op uw andere medicijnen.
  • Niet alle medicijnen worden (helemaal) vergoed. U kunt bij de apotheek alleen pinnen. Dit kan ook contactloos met uw betaalpas en mobiele telefoon.
  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan vooraf aan ons door, zodat we u hierover kunnen adviseren.
  • Uw NAW gegevens. Deze halen we op uit het JBZ informatiesysteem, inclusief mobiele nummer, e-mailadres en huisarts. Het mobiele nummer en e-mailadres gebruiken we om u te informeren over een eventuele bestelling. Daarnaast gebruiken we mogelijk het e-mailadres voor een klanttevedenheidsonderzoek (1 keer per jaar)

Klaar terwijl u wacht

We proberen uw medicijnen en hulpmiddelen te leveren terwijl u wacht. De apotheek is zo ingericht dat we wachttijden zo kort mogelijk kunnen houden. Bent u opgenomen geweest? Dan staan de medicijnen die u mee naar huis krijgt meestal al klaar voordat u naar huis gaat. In bepaalde situaties kunnen we in de omgeving ‘s-Hertogenbosch uw medicijnen thuis bezorgen. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Medicijnen ophalen

Als u uw mobiele telefoonnummer of een e-mailadres doorgeeft, krijgt u bericht als uw medicijnen klaarliggen. Ook heeft de apotheek een medicijnkluis waarin we uw herhaalmedicijnen kunnen leggen.

Ook voor middelen zonder recept

Behalve voor medicijnen en hulpmiddelen op recept, kunt u bij de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis ook terecht voor middelen die niet op recept zijn. U kunt dan denken aan hoestmiddelen, pijnstillers, voedingssupplementen, verbandmiddelen, en huidverzorgingsmiddelen. Middelen zonder recept worden niet vergoed en moet u direct afrekenen.

Behandelovereenkomst

Door uw recept in te leveren bij de apotheek sluit u een behandelovereenkomst. Dit houdt in dat de apotheek u informeert over alle zaken die van belang kunnen zijn bij het gebruik van uw medicijn. Dit gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via de bijsluiter.

Informatie over de medicijnen

De farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten van de apotheek zijn speciaal getraind in het geven van informatie over medicijnen. Zij kunnen u alles vertellen over het gebruik van medicijnen, de eventuele bijwerkingen en wat te doen als er bijwerkingen optreden. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van machtigingen bij zorgverzekeraars. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te informeren.

Gesprek met apotheker, farmaceutisch consulent of apothekersassistente

U kunt altijd een afspraak maken met de apotheker of een van de medewerkers voor een persoonlijk gesprek. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de werking van uw medicijnen, bepaalde combinaties van medicijnen, bijwerkingen of als u een privacygevoelig onderwerp wilt bespreken.

Oude medicijnen en naaldencontainers

Heeft u medicijnen in huis die over de datum zijn of die u niet meer gebruikt? U kunt deze inleveren bij de apotheek. Hoe levert u medicijnen in?

  • Doosjes: alleen de strips.
  • Flesjes en tubes: verwijder het etiket, voor uw privacy.
  • Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer. U kunt deze gratis krijgen in de apotheek.

Betaling

Als u uw verzekeringsgegevens aan de apotheek doorgegeven heeft, kunnen wij uw medicijnen meestal rechtstreeks declareren bij uw verzekering. Een eventuele eigen bijdrage wordt via uw verzekering verrekend.

Controle van uw medicijnen

De apotheek controleert of uw medicijnen samen gebruikt kunnen worden. Dit geldt voor zowel medicijnen op recept als zonder recept. Bij twijfel overleggen we met uw huisarts, specialist of uw andere apotheek. Om deze controle goed te kunnen uitvoeren, leggen wij uw persoonsgegevens en medicijngebruik in de computer vast. Natuurlijk gebeurt dit op zodanige wijze dat uw gegevens veilig zijn in de apotheek. Als u niet wilt dat uw gegevens vastgelegd worden in een patiëntendossier, dan moet u dit schriftelijk kenbaar maken aan de apotheek.

Dossiervorming

Per cliënt leggen we vast welke medicijnen de apotheek heeft afgeleverd. Ook de afhandeling van de medicijnbewaking leggen we vast. Daarnaast vermelden we eventuele allergieën en onderliggende ziektes in het apotheek informatie systeem. De gegevens in ons computersysteem zijn toegankelijk voor de medewerkers van deze apotheek, een andere apotheek waar u gebruik van maakt, de huisarts en de ziekenhuisapotheek (in geval van ziekenhuisopname). Andere apotheken en de ziekenhuisapotheek kunnen alleen uw gegevens zien als u daarvoor toestemming hebt gegeven bij het LSP.

Privacy

Net als artsen hebben ook apothekers, farmaceutisch consulenten en de assistenten een beroepsgeheim. Andere medewerkers (zoals stagiaires) moeten een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. U wordt in onze apotheek zo discreet mogelijk geholpen. Er is een aparte voorlichtingsruimte als u eens wat uitgebreider met de apotheker of 1 van de medewerkers wilt praten. De apotheek beschikt over een privacyreglement.

Heeft u opmerkingen, vragen of klachten?

Als u een vraag, opmerking of klacht heeft dan horen we dat graag. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u deze rechtstreeks melden. Onze apotheek handelt deze af volgens de vastgestelde klachtenregeling.

Komt u er met onze apotheek niet uit dan kunt u voor uw klacht contact opnemen met een klachtenbemiddelaar van het JBZ.

Code APO-700
Laatste revisie: 20 december 2023 - 14:44