Family Integrated Care

Op de Intensive Care (IC) streven we naar patiëntvriendelijke, passende en veilige zorg, die aansluit bij het motto van dit ziekenhuis: ‘Gewoon, omdat jij ertoe doet’. 

Tevredenheid van patiënten en familie hangt van de kwaliteit van de medische zorg af én van de manier waarop de zorg wordt aangeboden. 

Bij ‘family integrated care’ (FIC) wordt de familie betrokken bij de zorg voor de patiënt. Family Integrated Care houdt in dat we op onze IC - naast goede zorg voor onze patiënt - ook goede zorg aan zijn of haar naasten verlenen. Dit vinden wij belangrijk; dat iedereen zorg krijgt op een voor hem of haar passende manier. 

Een opname op de IC is voor zowel de patiënt als naaste een heftige periode. Als naaste kunt u zich machteloos voelen en de IC kan een bedreigende omgeving voor u zijn. Om u te ondersteunen in deze periode maar ook het gevoel te geven dat u zelf iets kunt betekenen, maken wij op de IC gebruik van een ‘FIC-menu’. Dit menu vindt u terug op de kamer van de patiënt en op de familiekamer. In dit menu geven we u een aantal voorbeelden van manieren waarop u eventueel iets kunt bijdragen aan het welzijn van uw naaste. De verpleegkundige begeleidt u hierbij. Bent u hierin geïnteresseerd? Vraag dan gerust om informatie hierover bij de verpleegkundige.

 Wij willen u graag betrekken in de behandeling en het zorgproces voor de patiënt. Daarom zal de arts en/of verpleegkundige geregeld gesprekken hebben met u als naaste. In de informatiebrochure van de IC (foldercode ICA-024) vindt u op pagina 13 een gesprekskaart die u kan helpen om zich voor te bereiden op deze gesprekken.
 

Laatste revisie: 28 december 2018 - 09:12