Wat moet u regelen bij de geboorte?

Er zijn een aantal zaken waar u aan moet denken om te regelen als uw kind geboren is.

Aangifte bij de geboorte

De geboorte van uw kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, mag iemand anders de aangifte doen.

Geboorteaangifte kan digitaal of persoonlijk op afspraak

U kunt ook de geboorteaangifte doen in het Stadskantoor en in Perron3 in Rosmalen.

Niet-Nederlandse nationaliteit

Voor niet alle geboorten is digitale aangifte mogelijk. Als bijvoorbeeld de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moet de aangifte op de Stadskantoor worden gedaan.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

Bevallingsverlof

Moeders waarvan het kind bij de geboorte moet worden opgenomen, hebben recht op 10 weken zwangerschapsverlof. Dit verlof gaat in zodra uw kind thuis komt. Let op, er zit een ingewikkelde berekening aan vast. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid

Zorgverzekering

Naast aangifte van de geboorte, moet u de geboorte van uw kind ook doorgeven aan uw zorgverzekering. Ook voor kinderen is het in Nederland verplicht om een zorgverzekering (minimaal een basisverzekering) te hebben. Binnen 4 maanden na de geboorte moet een kind ingeschreven te zijn bij een zorgverzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld door het kind bij één van de ouders mee te verzekeren.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden, omdat de overheid hun zorgverzekering financiert. Ook hebben kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico.

Code GYN-795
Laatste revisie: 9 mei 2023 - 11:16