Wat moet u regelen bij de geboorte?

Er zijn een aantal zaken waar u aan moet denken om te regelen als uw kind geboren is.

Aangifte bij de geboorte

De geboorte van uw kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, mag iemand anders de aangifte doen. Na de aangifte krijgt uw kind een eigen burgerservicenummer (BSN).

Geboorteaangifte kan digitaal of persoonlijk op afspraak

U kunt ook de geboorteaangifte doen in het Stadskantoor en in Perron3 in Rosmalen.

Niet-Nederlandse nationaliteit

Voor niet alle geboorten is digitale aangifte mogelijk. Als bijvoorbeeld de ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, moet de aangifte op de Stadskantoor worden gedaan.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

Bevallingsverlof

Moeders waarvan het kind bij de geboorte moet worden opgenomen, hebben recht op 10 weken bevallingsverlof. Dit verlof gaat in zodra uw kind thuis komt. Let op, er zit een ingewikkelde berekening aan vast. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid

Zorgverzekering

Ook voor kinderen is het in Nederland verplicht om een zorgverzekering (minimaal een basisverzekering) te hebben. Binnen 4 maanden na de geboorte moet een kind ingeschreven zijn bij een zorgverzekeraar. Doet u dit te laat, dan moet u de gemaakte zorgkosten zelf betalen. Na aanmelding gaat de verzekering met terugwerkende kracht in vanaf de geboortedatum.

Kinderen worden altijd bij één van de ouders bijgeschreven. U mag zelf bepalen of u uw baby bijschrijft bij uw eigen zorgverzekering of die van uw partner. Uw baby krijgt dan dezelfde verzekering als de ouder bij wie hij/zij is verzekerd.

De basisverzekering dekt de standaardzorg voor uw baby. Zo wordt een bezoek aan de huisarts vergoed, net als de hielprik en de bezoeken aan het consultatiebureau. Voor kinderen jonger dan 18 jaar hoeft geen premie betaald te worden, omdat de overheid hun zorgverzekering financiert. Ook hebben kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico.

Als u (telefonisch) contact opneemt met uw zorgverzekering, is het goed om de volgende informatie bij de hand te hebben:

  • De volledige naam en geboortedatum van uw kind.
  • Het burgerservicenummer (BSN) van uw kind.
  • Uw polisnummer of relatienummer, of die van uw partner. Dit vindt u terug op uw (digitale) zorgverzekeringspas of polis.
Code GYN-795
Laatste revisie: 2 mei 2024 - 09:59