Astma sportgroep

De astma sportgroep is speciaal voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar die door hun astma beperkt zijn deel te kunnen nemen aan bijvoorbeeld de gymles op school of een andere sportactiviteit. 
 

De kinderarts verwijst uw kind naar de astma sportgroep. U heeft eerst een persoonlijk intakegesprek met de kinderfysiotherapeut. Daarna bepalen zij of het programma geschikt is voor uw kind.

Wat is de astma sportgroep?

Dit is een bewegingsprogramma in groepsverband onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut. We proberen de groepen niet groter te maken dan zes tot acht kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De fysiotherapeut leert de kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun astma. Maar ook hoe zij bezig kunnen zijn met lichamelijke inspanning. We besteden ook aandacht aan moeilijke situaties waar kinderen in het dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld competitiedrang.

Ook u als ouder krijgt een uitnodiging om een aantal bijeenkomsten bij te wonen. Hierdoor ziet u wat de gevolgen zijn van lichamelijke inspanning bij astma van uw kind. Verder is het belangrijk dat u weet hoe u uw kind kunt blijven begeleiden nadat de astma sportgroep afgelopen is.

Wat is het doel van het programma?

  • Het vergroten van de lichamelijke mogelijkheden.
  • Uw kind leert omgaan met astma bij inspanning.
  • Uw kind begrijpt waarom sport en beweging belangrijk zijn.
  • Verbeteren van het algemene uithoudingsvermogen.
  • Beter tot een sportkeuze te kunnen komen.

Wanneer, hoe vaak en waar?

Uw kind komt naar twaalf bijeenkomsten van de astma sportgroep. Dit is twee keer in de week. Het bewegingsprogramma is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de behandelend kinderfysiotherapeut, kinderarts of de longverpleegkundige. De afdeling fysiotherapie is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (073) 553 61 55.

Code PMD-084
Laatste revisie: 2 maart 2023 - 11:55