Vlaggetjes welkom afdeling

Specifieke afdelingsinformatie

Kennismaking Couveuseafdeling

Op de Couveuseafdeling komt uw kind op een eigen suite te liggen. Op een Couveusesuite hebben u en uw partner de mogelijkheid om bij uw kind te blijven slapen. Zo kunnen uw kind en u elkaar beter leren kennen. De Couveuseafdeling is speciaal ingericht om pasgeborenen te observeren en te behandelen.

Bekijk de video en maak een rondleiding op de afdeling.

Er zijn verschillende redenen waarom kinderen op de Couveuseafdeling opgenomen worden:  

 • vroeggeboorte;
 • te laag geboortegewicht;
 • ademhalingsproblemen;
 • aangeboren afwijkingen;
 • voedingsproblemen;
 • behandeling van ziekte of infectie;
 • observatie.

De verpleegkundige van de Couveuseafdeling heeft een coachende rol. Zij zal samen met u voor uw kindje zorgen, zo leert u uw kind snel beter kennen. Zoals verschonen, temperaturen en de voeding geven. Wij helpen en ondersteunen graag waar nodig is. 

Couveusesuite

De Couveuseafdeling heeft 10 couveusesuites. Hier verzorgen we moeder en kind samen. Daarvan zijn 3 couveusesuites extra groot. Hier kunnen ook moeders met meerlingen verblijven. Op dit moment hebben we ook een zaal waar 4 couveuses/ bedjes kunnen staan, deze wordt binnenkort vervangen door 2 extra suites.

Couveusesuite

Op elke suite kunt u als ouder blijven slapen. Er is ruimte voor zowel u als de partner. 

Het kan zijn dat u zelf extra zorg nodig heeft die wij op dat moment niet kunnen bieden op de couveusesuite. U blijft dan ook op de kraamafdeling totdat de gynaecoloog/ verloskundige aangeeft dat de situatie weer stabiel is.

Voorzieningen

De couveusesuite heeft een eigen douche-/ toiletruimte. Ook vindt u er een magnetron en koelkast. Om goed voor uw kindje te kunnen zorgen, is er een in hoogte verstelbare commode met bad en weegschaal. Voor uw partner is er een bank die u kunt uitklappen als bed. Ook is er een tablet met internet en radio waar u gebruik van kunt maken.

In het kastje onder het bad is een kluisje. We raden u aan om deze te gebruiken voor uw waardevolle spullen. U kunt uw waardevolle spullen ook opbergen in de kluisjes op de gang.

Op de Couveuse-afdeling hebben we ook 2 gesluisde suites. Deze gebruiken we voor kinderen met infecties of voor kinderen waarvan de ouders besluiten niet te blijven slapen. Voor deze suites is er een aparte badkamer.

Samenwerking

De Couveuse-afdeling heeft een nauwe samenwerking met afdeling A5 Noord, Verloskunde en afdeling A6 Zuid Kinderafdeling.

De arts bekijkt wat de reden van opname is en waar uw kind het beste opgenomen kan worden. We streven ernaar dat uw kind de hele opname op dezelfde afdeling blijft. Het kan gebeuren dat uw kind wordt overgeplaatst naar een andere afdeling als de situatie verandert.

Gezinsgerichte zorg

Gezinsgericht betekent dat u als ouders samen met de verpleegkundige bepaalt wat de zorg/hulpvraag is. In de praktijk betekent dit dat u samen met de verpleegkundige een dag(nacht)planning maakt.

In het begin ondersteunt de verpleegkundige in de zorg voor moeder en kind, waarbij uw partner meehelpt. Zodra u en uw partner uw kind zelf kunnen verzorgen, krijgt de verpleegkundige meer een coachende rol.

Ook bepaalt u zelf met uw partner hoe u uw bezoek wilt ontvangen. Wij kunnen u hierover adviezen geven.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw behoeften en verwachtingen. Het is goed om te weten dat uw kind veel behoefte heeft aan rust omdat hij nog heel klein of ziek is. Voor de rust van moeder is op elke suite een ´niet storen´ deurhanger aanwezig.

De arts en verpleegkundige komen wel binnen als daar een reden voor is. Dit is bij monitoralarmen, voeding en/of medicijnen geven, overdragen, rapportage lezen dan wel schrijven, infuuscontrole, et cetera.

Wij hopen op een prettige samenwerking en hebben daarom een aantal richtlijnen en adviezen opgesteld.

Adviezen

 • Beperk de gesprekken via de telefoon. Dit vanwege de rust voor uw kind.
 • In de kamer van uw kind kunt u op het bord aangeven wanneer u aanwezig bent of weggaat. Hierop staat ook welke verpleegkundige voor uw kind zorgt. U kunt ook de overige afspraken noteren, bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie. Het is fijn als u bij binnenkomst uw aanwezigheid meldt bij de verpleegkundige via het verpleegkundig oproepsysteem of aan de balie.
 • Wij vragen u om niet met meer dan 5 personen in totaal tegelijk op de suite aanwezig te zijn. Uw kind is gevoelig voor geluiden.
 • Wilt u met bezoek, tablet en radio rekening houden met uw kind.
 • U kunt ook uw bezoek in de familiekamer ontvangen. Daar kan uw bezoek ook wachten.

Richtlijnen

 • Een dringend verzoek is om uw mobiele telefoon uit te zetten. Dit geldt voor de hele afdeling. Bellen mag via WhatsApp en FaceTime (WIFI), niet via 4G. Uw mobiele telefoon kan storing geven aan de monitor bewaking. Opladers zijn wel toegestaan. U kunt mobiel bellen buiten de klapdeuren van de afdeling en in de ouderkamer. Met de vliegtuigmodus stand kunt u foto’s maken.
 • In het Jeroen Bosch Ziekenhuis kunt u gebruik maken van WIFI via KPN HotSpots. U heeft hiervoor geen (KPN-)abonnement nodig.
 • Personeel van de afdeling heeft een speciale telefoon.
 • De verpleegkundige is verantwoordelijk voor alle medische apparatuur.
 • Wij vragen u vriendelijk om de suite netjes in te richten en achter te laten. Spullen van moeder kunt u opbergen in de kast naast en boven de koelkast. Spullen van uw kind kunt u in de achterwandruimte boven de couveuse of het bedje leggen.
 • Zet u vanwege de hygiëne geen tassen en dergelijke op de grond.
 • U mag geen bloemen op de kamer hebben. 
 • Plakt u geen kaarten, tekeningen en dergelijke op de muren, kastjes en ramen. Deze mag u ophangen op de daarvoor bestemde kaartenhouder.

Bezoektijden

Bezoektijden gelden niet voor ouders, broertjes en zusjes; zij zijn altijd welkom. Om voor uw kind zoveel mogelijk rust te creëren, hebben we bezoekregels ingesteld voor het overige bezoek op de couveuse-unit.

A5 Zuid Ingang pasje

Zoveel mogelijk rust

U bent als ouder verantwoordelijk voor het regelen van het bezoek.

Bezoek is welkom tot 20.00 uur, behalve tussen 12.00 –15.00 uur. Dan rusten de moeder en kind.

Wij adviseren om met niet meer dan 5 personen tegelijk op de suite aanwezig te zijn. Afgezien van de broertjes en/of zusjes mogen er geen kinderen beneden de 7 jaar op bezoek komen op het zaaltje. Dit om besmetting van kinderziektes te voorkomen. Op de suite mag dit wel.

Broertjes en zusjes

Heeft u nog meer kinderen, dan zijn deze van harte welkom. Als uw kindje in de couveuse ligt, mogen de deurtjes van de couveuse open, zodat de kinderen hun nieuwe broertje of zusje aan kunnen raken en eraan kunnen wennen.

Als u uw kind(-eren) meeneemt naar het ziekenhuis, is het belangrijk dat er iemand met u meekomt die de kinderen opvangt. Aan het begin van de afdeling bevindt zich de ouderkamer. Hier kunt u samen met uw kind gebruik van maken  door daar te spelen of wat te lezen.

Het boekje: "hoera ik heb een broertje/zusje"  geeft voor kinderen goed weer hoe het is om een broertje of zusje in de couveuse te hebben. Als u dit boek wilt lenen kunt u dit vragen aan de verpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener.

Op de afdeling kunt u een brusjes (broertje/zusje) koffertje lenen. Hierin zitten materialen die voor het broertje/zusje bedoeld zijn om de komst van de baby op de couveuse te verwerken en aan de baby te wennen.

Moet uw kind erg wennen aan zijn baby broertje of zusje en wilt u hier met iemand over praten, vraag gerust de medisch pedagogisch zorgverlener voor advies.

Informatie over uw kind

Informatie over uw kind geven we alleen aan u als ouder of verzorger.

U heeft recht op volledige en duidelijke informatie over de behandeling en onderzoeken die uw kind krijgt. Hulpverleners zijn verplicht om u deze informatie te geven.

Voor informatie over de toestand van uw kind, of wanneer u andere vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt.  Op het planbord in de suite ziet u wie er voor uw kind zorgt.  Eventueel verwijst de verpleegkundige u door naar de arts.

Familie en/of kennissen die om informatie vragen, verwijzen wij door naar u.

Telefonisch informatie

Wanneer u telefonisch informatie wilt over uw kind, kunt u vragen naar de verpleegkundige die op dat moment voor uw kindje zorgt. Kiest u ervoor om thuis te gaan slapen, dan kunt u altijd bellen om te vragen hoe het met uw kindje gaat. Ook als dit laat in de avond of vroeg in de ochtend is. 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Als uw kind patiënt is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis houden wij de persoonlijke en medische gegevens van uw kind bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Als uw kind opgenomen is of u brengt samen met uw kind een bezoek aan een polikliniek, de gegevens worden geregistreerd in het EPD. Vanzelfsprekend gaat het ziekenhuis daar vertrouwelijk mee om.

Het elektronisch vastleggen van de medische gegevens van uw kind verhoogt de veiligheid en kwaliteit van de zorg van uw kind.

Zorgverleners kunnen snel en op een betrouwbare wijze over de actuele gegevens van uw kind beschikken en de gegevens onderling uitwisselen. Doordat de medische gegevens digitaal beschikbaar zijn, zijn ze voor uw behandelaars altijd op iedere computer in het ziekenhuis in te zien. De computerbestanden waarin de gegevens worden opgeslagen, zijn streng beveiligd en alleen toegankelijk voor JBZ-medewerkers. Ieder JBZ- medewerker heeft een geheimhoudingsplicht.

Aan dit EPD is een beveiligde website gekoppeld. Via deze website kunnen patiënten thuis inloggen om hun medische gegevens in te zien.

Kunt u de medische gegevens van uw kind inzien?

U kunt gemachtigd worden om het dossier van uw kind te bekijken. Vraag de behandelend kinderarts toestemming voor deze machtiging. Volg daarna het stappenplan bij 'MijnJBZ Machtiging'.

Wilt u dat uw huisarts kan meekijken in de medische gegevens van uw kind?

Dan kunt u deze keuze doorgeven bij de afdeling Patiëntenregistratie. Deze registratie moet u als ouders samen doorgeven. Neem hiervoor beiden een geldig legitimatiebewijs mee!

Medewerkers

Op de Couveusafdeling werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn tot het geven van intensive zorg aan zieke en te vroeggeboren kinderen.

Daarnaast ziet u ook nog andere zorgverleners.

Artsen

De vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit verschillende kinderartsen waaronder twee neonatologen:

 • drs. Corrie Jacobs
 • dr. Petr Jira

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut observeert de motoriek van uw kindje (houding en bewegingen).

U krijgt hanteringsadviezen over hoe u uw kindje zo comfortabel mogelijk kan oppakken, dragen, baden en dergelijke. Tevens krijgt u adviezen over de lighoudingen en hoe u spelenderwijs de motoriek van uw kind kunt stimuleren.

Lactatiekundigen

Met vragen over borstvoeding kunt u bij elke verpleegkundige terecht. Heeft u meer specifieke vragen of heeft u behoefte aan meer begeleiding bij het geven van borstvoeding? Dan helpen de lactatiekundigen u graag verder.

Zij zijn zeven dagen per week bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur, telefoonnummer: 06 27073184 of Borstvoedingscentrum.

Logopedist

De logopedist houdt zich bezig met het drinkgedrag van uw kindje. Zij beoordeelt het drinken en geeft adviezen om het drinken te verbeteren en problemen rondom de voeding te voorkomen.

Medisch Maatschappelijk Werk

De maatschappelijk werker is er voor de begeleiding van de ouders. Het kan zijn dat u erg overvallen bent door de vroeggeboorte van uw kindje, misschien bent u zelf erg ziek geweest. Het kan ook zijn dat uw kindje erg ziek is of een aangeboren afwijking heeft. De maatschappelijk werker kan samen met u kijken waar u behoefte aan heeft, een luisterend oor, advies in hoe om te gaan met deze stressvolle situatie. Praktische tips. Zij heeft ervaring met de begeleiding van ouders op de Couveuseafdeling.

Uw verpleegkundige of behandelend arts schakelt maatschappelijk werk in. Deze nemen dan met u contact op en plannen een afspraak met u. U kunt ook zelf om een gesprek met de maatschappelijk werker vragen.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener houdt zich bezig met de pedagogische zorg voor kinderen in het ziekenhuis. Zij is getraind in het observeren en het omgaan met jonge kinderen en hun ouders. Zijn goed op de hoogte van het gedrag en de ontwikkeling van vroeggeboren kindjes. Zij begeleidt u en uw partner tijdens de opname. Zij geven u advies over stressvermindering, troosten, houdingen, hechting, lichaamstaal en leren u babymassage. Verder vertellen zij u meer over de lichaamstaal van uw kindje en gaan zij u langzaam voorbereiden op het ontslag van uw kind.

Servicemedewerkster

De servicemedewerkster zorgt voor het bereiden van de voeding voor uw kind. 

Unithoofd

Het unithoofd heeft de leiding op de afdeling en zorgt voor de coördinatie en organisatie van alle werkzaamheden. Door deze werkzaamheden ziet u het unithoofd niet bij de verzorging van uw kind.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de directe verpleegkundige zorg van uw kind. Uw kind wordt zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich richten tot de verpleegkundige die op dat moment voor uw kind zorgt.

Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige (EVV)

In de eerste dagen na de opname krijgt u 2 of 3 verpleegkundige toegewezen als EVV-er. Zij hebben een rol bij het coördineren van het zorgproces tijdens de opname. Zij zijn voor u het aanspreekpunt en hebben regelmatig een voortgangsgesprek met u. We evalueren met u de zorg, hoe tevreden bent u over de zorg voor uw kind? We bespreken of het zorgplan moet worden bijgesteld.  Als er zaken zijn die u liever anders zou willen, bekijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren. De EVV-er kijkt samen met u naar het naderend ontslag, en wat daarvoor geregeld moet worden.

Studentverpleegkundigen

Op de afdeling werken ook verpleegkundigen in opleiding. Afhankelijk van hun opleiding hebben zij zelfstandig, of onder begeleiding, dezelfde taken als een gediplomeerd verpleegkundige. Zij voeren, in overleg met verpleegkundigen, zorgtaken uit behorend bij hun deskundigheid.

Artsenvisite

Van maandag t/m vrijdag loopt zowel de kinderarts als de assistent kinderarts visite tussen 09.00 uur en 10.30 uur.

De artsen overleggen regelmatig, zodat de eigen kinderarts op de hoogte blijft van de toestand van uw kind. Belangrijke beslissingen worden altijd in overleg met de eigen kinderarts genomen. 

De arts komt de visite doen op de suite van uw kind. U hoort dan meteen wat de veranderingen in het beleid zijn. De verpleegkundige die voor uw kind en u zorgt, vertelt hoe het met uw kind gaat en samen met u worden afspraken gemaakt. Ook heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de arts.

Eén keer per week is er een artsengesprek. Dit is een uitgebreider gesprek waarin u al uw vragen kunt stellen. De arts vertelt u hoe het gaat en wat de verwachtingen zijn van de opname. Dit gesprek plannen we tijdens de visite.

Familiekamer

Aan het begin van de afdeling bevindt zich de familiekamer. Deze ruimte delen we met de kraamafdeling. Hier kunt u met uw eventuele andere kinderen spelen of uw bezoek ontvangen. Ook kunt u zich even terugtrekken op de familiekamer.

Op deze kamer hangt een televisie met radio en internet. Hier kunt u kosteloos gebruik van maken. Ook hangt hier een locker voor het opladen van uw mobiele telefoon. Wel vragen wij u de ruimte na gebruik netjes achter te laten, zodat ook de andere ouders prettig gebruik kunnen maken van de familiekamer.

De tijdschriften en informatiematerialen mag u meenemen naar uw kamer. We vragen u of u deze na gebruik weer terug wilt brengen. Hetzelfde geldt voor het speelgoed voor de eventuele broertjes/zusjes.

Borstvoedingskamer

U kunt op de eigen couveuse suite naast uw kindje kolven, maar u kunt ook gebruik maken van de borstvoedings-/kolfkamer. Deze bevindt zich achter in de gang. Hier heeft u de ruimte om te kolven. Er staan kolfapparaten, flesjes en kolfsetjes. Over het kolfapparaat hangt een plastic zak. Dit doen we in verband met de hygiëne.

Er zijn 3 plaatsen om te kolven. Elke kolfplek is afgeschermd met een eigen gordijn. U kunt ook gebruik maken van de borstvoedingsstoel. Wanneer u het prettig vindt om alleen te kolven, dan hangt u het kaartje niet storen op de deur. Na gebruik vragen wij u de kamer weer netjes achter te laten.

Eten en drinken

U en uw partner kunnen via Ons Menu Voor U een maaltijd bestellen. 

 • Een uitgebreide menu kaart als een seizoenskaart ligt op uw suite.
 • U kunt tot 18.15 uur bellen om een maaltijd te bestellen.
 • Zijn u en uw kind later opgenomen, dan is er altijd een reserve maaltijd aanwezig. 
 • U betaalt per pinpas bij de service medewerker als deze de maaltijd komt brengen.
 • De maaltijd is voor de moeder gratis, zolang u een kraamvrouw bent. Uw partner betaalt wel voor de maaltijden.

Heeft u vragen, dan kan de servicemedewerkster u meer vertellen.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw eigen etenswaren te bewaren in de koelkast en eventueel warm te maken in de magnetron.

Blijven slapen bij uw kind

Ook na het afsluiten van het kraambed (8 dagen) zijn u en uw partner van harte welkom om bij uw kind te blijven slapen. Dan kunnen we samen voor uw kind zorgen. Dit noemen we rooming–in

Overnachting partner

Wanneer uw partner ook blijft slapen, kunt u de stoel op uw kamer ombouwen tot slaapbank. Vriendelijk verzoek om nachtkleding te dragen. Wilt u 's morgens om 8.00 uur de slaapbank weer inklappen en het beddengoed in de kasten op te bergen? U helpt ons als u uw kamer opgeruimd en netjes houdt. Dan kunnen we uw kamer goed schoonmaken. Oudere broertjes en zusjes kunnen niet blijven slapen.

Stichting Babyhope

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zamelt ongebruikte materialen uit het kraampakket in voor stichting Babyhope. voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te verbeteren en het aantal sterfgevallen onder kraamvrouwen en pasgeborenen in ontwikkelingslanden terug te dringen.

Mogelijk hebt u tijdens uw zwangerschap een kraampakket aangeschaft of gekregen van uw zorgverzekering. Als u in het ziekenhuis bevallen bent zal een (groot) gedeelte daarvan niet gebruikt zijn of worden. U kunt hier mogelijk levens mee redden!

U kunt het ongebruikte kraampakket 7 dagen per week, 24 uur per dag inleveren bij de verpleegkundigen op afdeling A5 Noord. Zij kunnen u helpen met het uitzoeken hiervan en aangeven welke materialen u nog wel en niet nodig hebt in uw kraambed.

Daarnaast is het ook mogelijk om de overgebleven materialen uit uw kraampakket in te leveren op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde, afdeling D2. Dit kan op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur. Als u bijvoorbeeld nog op controle komt bij de gynaecoloog dan kunt u dit meenemen.

Stichting Babyhope zamelt onderstaande materialen in:

Uit het kraampakket:

 • Navelklemmetjes in onaangebroken verpakking
 • Verbandwatten (mag aangebroken verpakking zijn)
 • Desinfecterende zeep, latex handschoentjes en plastic schorten
 • Gaasjes in onaangebroken verpakking
 • Kraam-, maand- en inlegverbanden (mogen aangebroken verpakkingen zijn)
 • Celstofmatjes, -onderleggers en -matrasbeschermers
 • Flesjes alcohol (mag aangebroken verpakking zijn)
 • Rolletjes luiertape
 • Stretch gaasbroekjes

In onaangebroken steriele verpakking:

 • Urinekatheters
 • Spuiten en naalden
 • Slijmuitzuigapparaatjes

Leenfietsen

Wilt u een stukje fietsen, even een frisse neus halen of een boodschap doen? Dan kunt u bij het JBZ een fiets lenen. Geïnteresseerd? Lees verder wat u dan kunt doen:

 • Geef bij de verpleegkundige aan dat u een fiets wilt lenen.
 • De verpleegkundige belt naar de Beveiliging en verwijst u vervolgens naar hen door.
 • U meldt zich bij de loge van de Beveiliging. Deze vindt u bij de hoofdingang van het ziekenhuis, rechts van de trap bij de twee ramen. Hier kunt u zich melden via de intercom.
 • Uw gegevens worden genoteerd en de medewerker van de Beveiliging loopt met u naar de fietsenstalling.
 • Bij terugkomst bij de fietsenstalling van het JBZ, belt u naar: (073) 553 22 04. De medewerker van de Beveiliging komt naar u toe om de fiets weer van u over te nemen.

Waar let u op als u de fiets leent:

 • Wij verwachten dat u zuinig bent met de fiets en dat u deze in goede staat weer terugbrengt.
 • Alleen verpleegkundigen kunnen u doorverwijzen naar de Beveiliging. U kunt niet zelf een fiets reserveren.
 • Bij calamiteiten lenen we geen fietsen uit. U kunt er op een later tijdstip nogmaals naar vragen.
 • Bij pech belt u naar de Beveiliging via: (073) 553 22 04. Zij geven u verdere instructies wat u kunt doen. Het is niet mogelijk dat wij u en/of de fiets komen ophalen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Deze leenfietsen zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Neokeurmerk

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch heeft het Neokeurmerkprogramma voor zowel de neonatologie als de kraamzorg succesvol doorlopen en is in het bezit van een Neokeurmerk!

Wat is het Neokeurmerkprogramma?

In het JBZ werken zorgverleners en ouders nadrukkelijk samen binnen het Neokeurmerkprogramma. Dit is een initiatief van de VOC dat professionals helpt de zorg te bekijken door de ogen van ouders. Het Neokeurmerkprogramma maakt inzichtelijk wat in ziekenhuizen goed gaat en waar wat ouders betreft nog verbeterpunten liggen. Dat doet zij door de wensen van ouders te verwoorden. Voor ouders is het immers vaak lastig om tijdens of na een opname aan te geven wat zij graag anders zouden zien omdat zij loyaal zijn aan degenen die hun kind verzorgen maar ook omdat zij geen referentiekader hebben.
Daarom heeft de VOC namens ouders (in samenwerking met zorgverleners) kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan ziekenhuizen zich kunnen spiegelen. De criteria hebben onder andere betrekking op informatievoorziening, continuïteit en familiegerichte en ontwikkelingsgericht zorg, nazorg en veiligheid.

Voor meer informatie kijk op de website van neokeurmerk.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u meer lezen op de onderstaande websites.

CAre4Neo
CAre4Neo is een neonatologie-patiëntenvereniging en geven ouders van couveusekinderen een steuntje in de rug.

Kleine Kanjers
Kleine Kanjers maakt boeken en producten en is een online platform voor ouders van prematuren. 

Meerlingen
Meerling? Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Ouders van Meerlingen vindt u meer informatie.

Borstvoeding
Informatie over het geven van borstvoeding.

Buideltop
Het gebruik van een buideltop.

Multidisciplinair overleg
Wat er gebeurt bij een multidisciplinair overleg?

Volg de Couveuseafdeling op Instagram

Code KIN-772a
Laatste revisie: 26 maart 2024 - 09:03