MijnJBZ Machtiging

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) kunt u iemand machtigen om uw dossier in te zien. Ook kunt u zelf gemachtigd worden om het dossier van een naaste te bekijken. Dit kan via DigiD Machtigen. 

Op dit moment is de machtigingsprocedure mogelijk voor de specialismen Kindergeneeskunde en Kinderrevalidatie. Het JBZ heeft de ambitie om dit aantal in de toekomst verder uit te breiden.

De machtigingsprocedure

Iemand machtigen

Wilt u iemand machtigen om uw dossier in te zien? Volgt u dan de onderstaande 6 stappen.

Stap 1. Vraag uw behandelaar toestemming voor 'MijnJBZ Machtiging'. 

Stap 2. Ga naar www.machtigen.digid.nl.

Klik rechtsboven op 'Inloggen' en kies vervolgens voor 'Inloggen met DigiD'.

Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Het is ook mogelijk om in te loggen als uw DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via de app.

Stap 3. Klik linksboven op het tabblad 'Iemand machtigen'. 

Er verschijnt een zoekbalk. Typ in de zoekbalk 'Jeroen Bosch Ziekenhuis MijnJBZ' en klik daarna op het icoontje van de loep.

Heeft u de dienst 'Jeroen Bosch Ziekenhuis MijnJBZ' gevonden? Klik hier dan op. Druk vervolgens op de knop 'Ik wil iemand machtigen'.

U volgt nu de verdere instructie van DigiD.

Stap 4.  Heeft u de instructie van DigiD helemaal gevolgd? Dan heeft u op uw scherm een DigiD-machtigingscode ontvangen. Geef deze code, samen met uw burgerservicenummer (ook wel het 'persoonsnummer' op uw legitimatiebewijs genoemd), aan de persoon die u wilt machtigen.

Stap 5. De gemachtigde gaat naar www.machtigen.digid.nl.

Hij of zij klikt rechtsboven op 'Inloggen' en kiest vervolgens voor 'Inloggen met DigiD'.

De gemachtigde logt in met zijn of haar eigen DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. De gemachtigde kan ook inloggen als zijn of haar DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via de app.

Wanneer er is ingelogd, klikt de gemachtigde bovenaan de pagina op het tabblad ‘Machtiging activeren’.

Daarna volgt hij of zij de verdere instructie van DigiD.

Stap 6. Heeft de gemachtigde de instructie van DigiD helemaal gevolgd? Dan logt hij of zij vervolgens met zijn of haar eigen DigiD-account in op MijnJBZ.

Het is belangrijk dat het DigiD-account van de gemachtigde is uitgebreid met een extra controle via sms of app.

Is de gemachtigde ingelogd op MijnJBZ? Dan kiest hij of zij vervolgens in de menubalk voor ‘Mijn gegevens’.

Daarna voor ‘Mijn machtigingen’. De gemachtigde ziet hier uw naam. Hij of zij klikt, rechts naast uw naam, op de knop 'Selecteren'.

De gemachtigde kan vanaf nu uw medische gegevens in MijnJBZ bekijken. Hij of zij klikt hiervoor op de items in de horizontale menubalk.

De gemachtigde heeft dezelfde rechten en mogelijkheden in uw MijnJBZ-account, als u zelf.

Heeft u (eerder) nog geen toestemming voor 'MijnJBZ Machtiging' gevraagd bij uw behandelaar (stap 1)? Dan kan de gemachtigde de knop 'Selecteren' niet aanklikken en is inzage in uw medische gegevens niet mogelijk.

Wilt u dat meerdere personen uw dossier kunnen inzien?

Volgt u dan voor elke machtiging het stappenplan (stap 2 t/m 6). U hoeft maar één keer aan uw behandelaar toestemming te vragen voor 'MijnJBZ Machtiging' (stap 1).

Gemachtigd worden

Wilt u zelf gemachtigd worden om het dossier van een naaste in te zien? Volgt u dan de onderstaande 6 stappen.

Stap 1. Vraag de behandelaar van uw naaste toestemming voor 'MijnJBZ Machtiging'.

De behandelaar controleert of uw naaste instemt met de machtiging.

Stap 2. Ga naar www.machtigen.digid.nl.

Klik rechtsboven op 'Inloggen' en kies vervolgens voor 'Inloggen met DigiD'.

Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. Het is ook mogelijk om in te loggen als uw DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via de app.

Stap 3. Klik bovenaan de pagina op het tabblad 'Gemachtigd worden'. Er verschijnt een zoekbalk.

Typ in de zoekbalk 'Jeroen Bosch Ziekenhuis MijnJBZ' en klik daarna op het icoontje van de loep.

Heeft u de dienst 'Jeroen Bosch Ziekenhuis MijnJBZ' gevonden? Klik hier dan op.

Druk vervolgens op de knop 'Ik wil gemachtigd worden'. U volgt nu de verdere instructie van DigiD.

Let op! Vraag uw naaste vooraf zijn of haar burgerservicenummer (ook wel het 'persoonsnummer' genoemd op het legitimatiebewijs) en geboortedatum aan u door te geven. U heeft deze gegevens nodig om de DigiD-machtiging aan te vragen.

Stap 4. Heeft u de instructie van DigiD helemaal gevolgd?

Dan wordt de DigiD-machtigingscode per post verstuurd naar het adres waarop uw naaste is geregistreerd.

Uw naaste geeft de (code in de) brief aan u.

Stap 5. Log nogmaals in op www.machtigen.digid.nl (zie voor meer informatie 'Stap 2').

Wanneer u bent ingelogd, klikt u bovenaan de pagina op het tabblad ‘Machtiging activeren’.

U volgt daarna de verdere instructie van DigiD.

Stap 6: Heeft u de instructie van DigiD helemaal gevolgd? Dan logt u nu met uw eigen DigiD-account in op MijnJBZ.

Het is belangrijk dat uw DigiD-account is uitgebreid met een extra controle via sms of app.

Bent u ingelogd op MijnJBZ? Kies dan in de menubalk voor ‘Mijn gegevens’. Daarna voor ‘Mijn machtigingen’. U ziet hier de naam van uw naaste. U klikt, rechts naast de naam van uw naaste, op de knop 'Selecteren'.

U kunt vanaf nu de medische gegevens van uw naaste in MijnJBZ bekijken. U klikt hiervoor op de items in de horizontale menubalk.

U heeft dezelfde rechten en mogelijkheden in het MijnJBZ-account van uw naaste, als uw naaste zelf.

Heeft u (of iemand anders) nog geen toestemming voor 'MijnJBZ Machtiging' gevraagd bij de behandelaar van uw naaste (stap 1)? Dan kunt u de knop 'Selecteren' niet aanklikken en is inzage in de medische gegevens van uw naaste niet mogelijk.

Wilt u het dossier van meerdere personen kunnen inzien?

Volgt u dan voor elke machtiging het volledige stappenplan (stap 1 t/m 6). 

Kinderen

Hoe ouder een kind is, hoe meer hij mag en kan volgens de wet. Daarom is toegang krijgen tot het dossier anders voor verschillende leeftijden.

Kinderen tot en met 11 jaar

Ouders en wettelijk vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van het kind tot en met 11 jaar.

  • U krijgt via uw eigen DigiD-account toegang. Dit kan via DigiD Machtigen. Zie de instructie ‘Gemachtigd worden’. De toestemming van de behandelaar vervalt automatisch wanneer uw kind 12 jaar wordt. Tijdens een bezoek aan de arts kunt u opnieuw toestemming vragen.

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar

Kinderen van 12 tot en met 15 jaar mogen meebeslissen over wie toegang tot hun medische gegevens heeft. Behalve als de behandelaar aangeeft dat het kind er nog niet aan toe is om hierover mee te denken.

  • Heeft uw kind een DigiD-account? Dan kunt u samen inloggen met het DigiD-account van uw zoon of dochter.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ook via hun eigen DigiD-account toegang aanvragen. Dit kan via DigiD Machtigen. Zie de instructie ‘Gemachtigd worden’. De toestemming van de behandelaar vervalt automatisch wanneer uw kind 16 jaar wordt. Tijdens een bezoek aan de behandelaar kunt u opnieuw toestemming vragen.

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen vanaf 16 jaar mogen volgens de wet WGBO zelfstandig beslissingen nemen. Zij kunnen daarom ook zelf bepalen wie in hun MijnJBZ kan meekijken, net als volwassenen.

  • Heeft uw kind een DigiD-account? Dan kunt u eventueel samen inloggen met het DigiD-account van uw zoon of dochter.
  • Ouders en wettelijk vertegenwoordigers kunnen ook via hun eigen DigiD-account toegang aanvragen. Dit kan via DigiD Machtigen. Zie de instructie ‘Gemachtigd worden’. De toestemming van de behandelaar vervalt automatisch wanneer uw kind 18 jaar wordt.

Wilsonbekwaam?

Denkt de behandelaar dat uw kind van 16 jaar of ouder niet zelfstandig beslissingen kan nemen (wilsonbekwaam is)? Dan kan alleen de wettelijk vertegenwoordiger toegang tot de medische gegevens van het kind vragen. Vaak is dat de ouder.

Na toestemming van de kinderarts en het activeren van DigiD Machtigen, kan de wettelijk vertegenwoordiger via zijn/haar eigen MijnJBZ het dossier van het kind bekijken.

Verandering in de voogdij?

U bent als ouder of wettelijk vertegenwoordiger verplicht om het JBZ te informeren als er veranderingen optreden in de voogdij. Dit kan via de behandelaar van uw kind.

Goed om te weten....

Registratie

De wet verplicht ons om te registreren wie er allemaal inzage hebben (gehad) in het dossier van de patiënt. Wanneer gemachtigden gegevens bekijken, wordt dit door
ons ziekenhuis vastgelegd.

Kopieën uit het dossier opvragen

De machtigingsprocedure in het JBZ geldt nog niet voor alle specialismen. U kunt wel (papieren) kopieën uit het dossier opvragen via het aanvraagformulier 'Inzage, afschrift, correctie of vernietiging medische gegevens'

Wilt u het papieren dossier opvragen van een ander? Bijvoorbeeld:

  • Uw cliënt 
  • Een dierbare na diens overlijden

Dan kan dat alleen als er een formele juridische basis ligt en er toestemming door de arts is verleend.

Code MIJ-013
Laatste revisie: 2 april 2021 - 13:56