Visie op de specialistische Farmaceutische Zorg 2025

De zorg is aan het veranderen. We denken steeds meer vanuit gezond leven en wat mensen nog allemaal zelfstandig kunnen. Dit concept noemen we positieve gezondheid en betekent dat gezondheid veel meer is dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Positieve gezondheid gaat uit van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarin zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De Farmaceutisch Specialistische Zorg (FSZ) die onze apotheek biedt, draagt in belangrijke mate bij aan uw gezondheidswelzijn. Deze visie is samen met patiënten ontwikkeld.

Code APO-003
Laatste revisie: 23 januari 2023 - 08:56