Verspilling van medicijnen voorkomen

Voor sommige medicijnen geldt dat u deze alleen kunt ophalen bij de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het gaat om heel dure middelen waarvoor het ziekenhuis een bepaald budget heeft gereserveerd. We noemen dit ‘ziekenhuisverplaatste zorg’.

Het komt regelmatig voor dat mensen deze medicijnen gebruiken maar na een tijdje moeten stoppen. Dan is het erg jammer als u nog een voorraad heeft staan. De apotheek kan deze medicijnen namelijk niet opnieuw uitgeven. Als we samen verspilling tegen gaan, kunnen we zoveel mogelijk patiënten met deze dure medicijnen helpen.

Wat doet de apotheek om verspilling tegen te gaan?

De apotheek legt zelf geen grote voorraden aan van deze dure medicijnen. Soms leveren we voor 1 maand, soms voor 3 maanden. Dit hangt af van het middel en wanneer een volgende afspraak is gepland. Het kan zijn dat u de enige patiënt bent die een bepaald middel of bepaalde sterkte gebruikt. Dan bestelt de apotheek het medicijn speciaal voor u. Dat is de reden dat u het medicijn steeds opnieuw tijdig (enkele dagen van tevoren) bij de apotheek moet bestellen.

Hoe kunt u verspilling tegengaan?

  • Als u uw medicijnen bestelt bij de apotheek, geef dan altijd door wanneer u weer een controleafspraak heeft bij de arts of verpleegkundig specialist.
  • Bestel genoeg medicijnen voor de periode tot uw eerstvolgende controleafspraak, maar niet méér. Soms betekent dit dat u een kleinere voorraad bestelt dan de arts heeft voorgeschreven.
  • Is er (nog) geen controleafspraak gepland? Overleg dan met de apotheek hoeveel u mee gaat nemen, bijvoorbeeld een voorraad voor 3 maanden.
  • Krijgt u een bepaald medicijn voor het eerst? Bestaat de kans dat het gebruik verandert, of dat u er weer mee stopt? Bestel dan eerst een kleine startvoorraad.
  • Haal uw bestelling pas op na de controleafspraak in het ziekenhuis. Het kan zijn dat uw behandelaar tijdens de controleafspraak iets aanpast in het medicijngebruik waardoor u misschien minder nodig heeft.
  • Is het gebruik van het medicijn veranderd of bent u gestopt? Geef dit dan meteen door aan de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
  • Moeten uw medicijnen koel bewaard worden? Neem dan altijd uw koeltasje mee als u de bestelling ophaalt. Zo voorkomt u dat uw medicijnen onderweg naar huis te veel opwarmen en u ze niet meer veilig kunt gebruiken.

Waarom kan de apotheek de overgebleven medicijnen niet aan andere patiënten leveren?

Dat heeft met de kwaliteit te maken. Als de medicijnen buiten de apotheek zijn geweest, kunnen we de kwaliteit niet meer garanderen. We hebben geen bewijs dat ze op de juiste manier bewaard zijn. We zijn daarom verplicht deze te vernietigen.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met een medewerker van de polikliniek waar u onder behandeling bent, of met de apotheek.

Code APO-750
Laatste revisie: 6 november 2023 - 16:15