Aanmelden als eerstelijns verloskundige

Wilt u zich aanmelden als eerstelijns verloskundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Dan hebben we uw volledige gegevens nodig én u heeft een toelatingsovereenkomst nodig.

Als JBZ hanteren we een aantal regels voor alle zorgverleners die werken in het JBZ, ook voor zorgverleners niet in loondienst van het ziekenhuis. Daarom werken we met een toelatingsovereenkomst voor eerstelijns verloskundigen.

Het JBZ gebruikt de nieuwe landelijke modelovereenkomst. Wij hebben er vertrouwen in dat de nieuwe modelovereenkomst zoals deze is opgesteld door de koepelorganisaties en de landelijke vertegenwoordigers voor alle betrokkenen acceptabel is. In deze modelovereenkomst is in onze ogen voldoende rekening gehouden met uw onafhankelijke positie en zal de fiscale wetgeving geen bedreiging voor deze onafhankelijkheid vormen.

Documenten

Om een toelatingsovereenkomst te ontvangen, stuurt u ons de volgende documenten (vergeet hierbij niet het formulier bij punt 7):

 1. Een ingevuld en ondertekend formulier ‘(Externe) Verloskundige niet in loondienst’.
 2. Een kopie van de laatste, op dit moment geldige BIG (her-)registratie.
  Wij ontvangen graag het complete document, waaruit ook de datum van uw herregistratie blijkt. Dit document kunt u vinden als u inlogt met uw DIGID-account op www.bigregister.nl. U kunt het document vervolgens vinden onder ‘mijn registratie’ en vervolgens ‘mijn correspondentie’.
 3. Een kopie van het voorblad van een geldige maatschapsovereenkomst.
  Bent u waarnemer? Of een verloskundige in loondienst van een praktijk? Dan ontvangen we graag een kopie van uw waarnemingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst.
 4. Een ingevuld formulier ’Gezondheidskundige screening'.
 5. Een ondertekende ‘Verklaring Verloskundigen Praktijk’.
 6. Een ingevuld formulier ‘Pré employment screening’.
  In het kader van de vergewisplicht (Wkkgz) voeren wij voor iedere nieuwe medewerker binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis een pré-employment screening uit. Deze screening bestaat uit een bronverificatie van uw diploma en een referentiecheck bij de meest recente werkgever. Voor de diplomaverificatie zullen wij uw BIG-registratie controleren in het BIG-register. Voor de referentiecheck willen wij u vragen om het formulier ‘Pré employment screening’ in te vullen met daarop vermeld twee referenten, bijvoorbeeld uw leidinggevende, supervisor of P&O contactpersoon.
 7. Een ingevuld formulier ‘Nieuwe/mutatie verwijzer’.
  Om te kunnen verwijzen naar het JBZ, wordt u toegevoegd aan de artsentabel. Hiervoor hebben we een aantal gegevens van u en van de praktijk waarvoor u werkzaam bent, nodig (deze gegevens worden gecontroleerd in Vektis).

Waar stuurt u de documenten naartoe?

U stuurt alle documenten (bij voorkeur pdf-documenten) naar de afdeling Personeelservice. Gebruik hiervoor het e-mailadres  personeelenorganisatie@jbz.nl.  Als onderwerp vermeld u: ‘Toelatingsovereenkomst eerstelijns verloskundigen’.

U kunt de documenten ook per post opsturen naar het volgende adres:

Jeroen Bosch Ziekenhuis

t.a.v. afdeling Personeelservice, bouwlaag H6, t.a.v. mw. G. Verkuijlen

Antwoordnummer 247

5200 WB ’s-Hertogenbosch

Na ontvangst van het ingevulde formulier bij punt 7 (inschrijving nieuwe/mutatie verwijzer) en alle andere relevante documenten stellen wij voor u de toelatingsovereenkomst op. Wij sturen u deze ter ondertekening op. Daarna kunt u als verloskundige werken in het JBZ. U wordt dan ook uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een afvaardiging van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). U maakt dan kennis met een gynaecoloog van het JBZ en een eerste en tweedelijns verloskundige.

Heeft u vragen over de toelatingsovereenkomst? Mail dan naar: personeelenorganisatie@jbz.nl

Code ZRG-086
Laatste revisie: 16 maart 2021 - 14:04