Aandoening

Vlekken en flitsen zien

Als u vlekjes ziet, is dit meestal het gevolg van troebelingen in het glasvocht.

Het glasvocht is een gelei die het grootste gedeelte van de achterkant van het oog opvult. Naast vlekjes kunt u ook lichtflitsen zien. Meestal is het zien van vlekjes en lichtflitsen onschuldig. Toch is het goed om uw ogen te laten onderzoeken als u vlekjes en lichtflitsen ziet. Het kan namelijk ook het begin zijn van een netvliesgaatje of netvliesloslating.

Code OOG-061
Laatste revisie: 15 maart 2023 - 12:48