Aandoening

Spraaktaalproblemen bij kinderen

Kinderen kunnen verschillende problemen hebben met spreken.

Spreken is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel. Kinderen die slecht spreken kunnen zich vaak niet goed uiten. In ernstige gevallen kan dit tot moeilijk gedrag of driftbuien leiden. Kinderen met een spraak-taalstoornis blijven achter op het gebied van spreken. Soms blijven ze ook achter in het begrijpen van taal. Een spraak-taalstoornis of een achterstand in de spraak-taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Eén daarvan is dat uw kind slecht hoort.

Laatste revisie: 7 maart 2023 - 09:30