Aandoening

Spraakstoornis (dysartrie) bij volwassenen

Dysartrie is een spraakstoornis. Dat betekent dat u problemen heeft met het spreken.

De spraakstoornis is ontstaan door een beschadiging van het zenuwstelsel. Die beschadiging heeft tot gevolg dat sommige spieren niet goed werken. Spieren die u nodig heeft voor het eten en drinken, de ademhaling, de klank van uw stem en de uitspraak.

Lees meer

De beschadiging van het zenuwstelsel kan ontstaan zijn door:

  • een beroerte (CVA);
  • een ongeval;
  • een hersentumor;
  • een spierziekte, zoals ALS of MS;
  • andere neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson;
  • een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Wat zijn de gevolgen van dysartrie?

Door de spraakstoornis kunnen anderen u moeilijk verstaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u woorden onduidelijk uitspreekt of dat uw stem zacht of hees is. Het is ook mogelijk dat u eentonig spreekt of ‘door neus’ praat (nasaal). Bij veel patiënten met dysartrie zijn aan één kant van het gezicht spieren verlamd. Daardoor is het moeilijk om te kauwen en slikken. Dit geeft de nodige problemen bij eten en drinken. Er kan bijvoorbeeld voedsel achterblijven in uw wangzak. Ook kan er speeksel uit uw mond weglopen.

Code PMD-087
Laatste revisie: 25 februari 2021 - 08:04