Aandoening

Spierziekten bij kinderen

Een spierziekte is een ziekte die de spieren aantast. Hierdoor werken de spieren niet goed meer. Daardoor kan uw kind steeds minder zelf doen.

Ook aandoeningen van de zenuwen en van de verbindingen tussen de zenuwen en spieren vallen onder de groep spierziekten. Het gaat dus verder dan alleen spieren. Officieel heten spierziekten neuromusculaire aandoeningen (NMA) of neuromusculaire ziekten (NMZ).

Lees meer

Spierziekten komen weinig voor. Een spierziekte kan zowel erfelijk als niet erfelijk zijn. Er zijn verschillende soorten spierziekten. De meest bekende spierziekten zijn spierdystrofie van Duchenne, hereditaire motorische sensorische neuropathie (HMSN) en spinale musculaire atrofie (SMA). Soms is al bij de geboorte duidelijk dat een kind een spierziekte heeft. Andere spierziekten komen pas op latere leeftijd tot uiting. De eerste verschijnselen en het verloop zijn afhankelijk van het type spierziekte.

Wat zijn de gevolgen?

Bij veel spierziekten is er sprake van achteruitgang in spierkracht. Het tempo waarin dat gebeurt wisselt. Bij ernstige vormen is een kind soms al op jonge leeftijd afhankelijk van een rolstoel. Bij milde vormen ontstaan beperkingen pas op latere leeftijd, zoals vermoeidheid bij fietsen of lopen van grote afstanden.

Bij sommige spierziekten raken ook de ademhalingsspieren verzwakt. Dit kan problemen geven met spraak, het hoesten en de ademhaling. Soms doet ook de hartspier mee. Daarom zijn de longarts en de cardioloog betrokken bij de behandeling van uw kind.

Code rev-223
Laatste revisie: 30 mei 2023 - 09:25