Aandoening

Slapeloosheid (insomnia)

Insomnia is slapeloosheid en betekent letterlijk ‘geen slaap’.

Ruim 7% van de Nederlanders heeft regelmatig tot vaak last van slapeloosheid. Bij de meeste mensen duurt de klacht kort en heeft het te maken met tijdelijke stress, heftige emoties of kortdurende lichamelijke ziekten. Van chronische slapeloosheid spreken we als de klachten 3 of meer nachten per week voorkomen en die langer dan 3 weken aanhouden.

Lees meer

Bij slapeloosheid (insomnia) kan een combinatie afspraak gemaakt worden bij een neuroloog en een psycholoog. Dit gebeurt op basis van de door u ingevulde vragenlijst en de informatie van de huisarts. De artsen gaan in gesprek met u om op die manier uw slapeloosheidsklachten te onderzoeken. Juist door uitgebreid te kijken naar de oorzaak van de slaapstoornis kan de arts een mogelijke behandeling bepalen. Verder onderzoek, bijvoorbeeld een slaaponderzoek levert meestal geen extra oorzaken op voor de klacht.

U heeft de afspraken met de neuroloog en de psycholoog op dezelfde dag. Hierdoor verwachten wij sneller, in gezamenlijk overleg, een diagnose te kunnen stellen en een behandelvoorstel te kunnen doen.

U ontvangt een aantal vragenlijsten en een slaapdagboek. Wilt u deze invullen en opsturen naar de polikliniek Neurologie. Wij vragen u ervoor zorgen dat de ingevulde vragenlijsten en slaapdagboek minimaal 1 week voor uw afspraak binnen is bij de polikliniek Neurologie.

Code SWC-005
Laatste revisie: 20 december 2023 - 14:20