Aandoening

Probleemgedrag bij ouderen

Probleemgedrag is gedrag waar u of uw naasten moeite mee hebben. U kunt daarbij denken aan boosheid, verwardheid, of juist heel teruggetrokken zijn.

Bij probleemgedrag gaat het vaak om een ingewikkeld samenspel tussen uw lichamelijke toestand en de wisselwerking met andere personen in uw directe omgeving. De oorzaak van probleemgedrag kan liggen in ziektebeelden zoals een delier, depressie of dementie. Ook de medicijnen die u gebruikt kunnen van invloed zijn. Uw persoonlijkheid (karakter) speelt ook een rol.

Lees meer

Wat zijn  de klachten?

Er zijn verschillende vormen van gedrag waar uw omgeving en/of uzelf last van kunt hebben. Het gedrag kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van uw naasten en uzelf. Voorbeelden van probleemgedrag zijn:

  • Opwinding, prikkelbaarheid: u bent bijvoorbeeld snel heel erg boos of geïrriteerd.
  • U beschuldigt mensen uit uw omgeving van allerlei zaken.
  • Wanen: u heeft denkbeelden die niet op de werkelijkheid berusten, u denkt bijvoorbeeld dat anderen samenspannen tegen u.
  • Terugtrekken, apathie: u reageert niet of nauwelijks op wat er in uw omgeving gebeurt.
  • U heeft grote moeite met uit bed te komen en invulling te geven aan de dag.
  • Dwalen: u loopt rond zonder doel, in uw eigen omgeving of weg van huis.
  • Stalken: u valt voortdurend andere mensen lastig.
  • Hallucineren: u neemt dingen waar die er niet zijn, bijvoorbeeld mensen, dieren, geuren of geluiden.
Code GER-142
Laatste revisie: 26 juni 2023 - 15:09